Christian Steel, gen.sekr. i Sabima. (Foto: Sabima)

«Regjeringen setter naturen til side i kampen for å nå verdens ambisiøse klimamål. Det satses verken på naturlig karbonbindende myr eller skog i forslag til statsbudsjett som regjeringen legger fram i dag».

Det skriver miljøorganisasjonen SABIMA i en pressemelding i dag, kort tid etter at statsbudsjettet er lagt fram. Det vises til kutt skogvern med 23 millioner kroner, og at det ikke er noen videre satsing på myr. Vannforvaltningen kuttes med 12 millioner, bemerker SABIMA.

SABIMA mener at det er ingen satsing på noen av de tiltak som virkelig kan stanse tapet av naturmangfoldet i Norge. Organisasjonen bemerker at det i stedet kuttes med millioner i viktige poster som på trua natur, skogvern og vannforvaltning.

Forslaget bidrar ikke å styrke naturen som karbonbinder eller som buffer mot konsekvenser av klimadringene hevdes det.

– En real satsing på myr og gammelskog ville gitt utslag på karbonregnskap i Norge, sier generalsekretær Christian Steel i Sabima.

Statsbudsjettet knyttes opp til den nye klimarapporten som kom fra IPCC tidligere i dag, om hva som skal til for å stanse global oppvarming på 1,5 grader. I rapporten meldes det blant annet at seks prosent av insekter, åtte prosent av planter og fire prosent av virveldyr vil miste over halvparten av sine klimatisk egnede områder ved 1,5 °C global oppvarming. Ved 2 °C global oppvarming øker dette til 18 prosent for insekter, 16 prosent for planter og åtte prosent for virveldyr, påpeker SABIMA.

Christian Steel mener dette understreker at det må settes inn en akutt og aktiv politikk for å redusere truslene mot naturmangfoldet. Klimaendringene er i ferd med å få store konsekvenser, da kan vi ikke i tillegg bygge ned naturen videre, hevder han.

– Det er et svik mot neste generasjoner og naturmangfoldet vi alle er avhengige av. Vi mener 1 milliard hadde vært en edruelig satsing, men budsjettet har ingen satsing på natur. Vi har allerede mye natur som må restaureres og vi mange arter som trues av utryddelse, sier Steel.


- Annonse -
Vil du annonsere her?

2 KOMMENTARER