Erna er kul på nett, men ungdommen etterlyser både bære- og handlekraft (Foto: Terje L Bjørsvik)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Stø kurs mot klimakatastrofe

Spesielt på to områder er kritikken tydelig. For det første gjenspeiler ikke energi- og klimapolitikken den akutte kritiske situasjonen som kloden befinner seg i, for en videre utvidning i satsningen på petroleumsnæringen forteller i praksis at her på berget er det Business as usual. Det andre er svekkelsen av naturmangfoldet, ettersom budsjettet viser en realnedgang i støtten til å ta vare på naturmangfoldet, skogvern, og truede arter.

Med Venstres Ola Elvestuen som miljøminister er dette alarmerende, og vi hadde ikke forventet et slikt kutt til naturen, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom (NU) i en pressemelding. Han poengterer at dersom Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og stoppe tapet av biologisk mangfold må vi verne mer, og beskytte det som allerede er truet.

I en e-post til Naturpress sier NU-lederen:

Vi er sjokkert over at bevilgningen til oljeleting har økt fra 36 mill. til 82 mill. Budsjettet er ikke i tråd med rådene fra FN, klimaendringene krever handling nå. 

Han fremhever den videre satsingen på subsidiert oljeleting i nord.

– På samme dag som FNs klimapanel krever ekstreme tiltak for å forhindre en katastrofe for mennesker og natur, mer enn dobler regjeringen subsidiene til Norges mest forurensende næring. Skattepengene burde ikke brukes til å ødelegge unge menneskers muligheter til å få leve i et sunt klima.

Hege Skarrud – Spire, og Gaute Eiterhaug – NU (Montasje)

Miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire har også valgt å se de to dokumentene i sammenheng. De viser til at FN-apporten poengterer at klimagassutslippene må reduseres med om lag 45 prosent innen 2030 for å nå målet om et tak på 1.5°C graders global oppvarming, mens regjeringens forslag legger opp til en reduksjon på 13 prosent – en drøy tredjedel. 

– Det er et sterkt behov for en umiddelbar omlegging av samfunnet. Har regjeringen den politiske viljen til den omleggingen av samfunnet som behøves for å nå dette? spør Spire-leder Hege Skarrud.

– Når det nå settes av 50 millioner kroner til oljeleting ved delelinjen mot Russland, er det tydelig at statsbudsjettet ikke reflekterer de drastiske endringene som må til.

– Vi trenger et nytt politisk og økonomisk system

Hun sier at vi nå må begynne å legge planer for en framtid der vi prioriterer menneskelig og miljømessig velvære foran brutto nasjonalprodukt og økonomisk vekst.

– Tanken om at kostnadseffektivitet og det frie markedet skal løse klima- og miljøproblemene har totalt feilet. Vi er nødt til å utruste oss med en ny verktøykasse for å sikre en bærekraftig og levelig framtid. Økonomisk vekst er ikke forenlig med bærekraft – vi trenger et alternativt økonomisk og politisk system.

Såkalte Degrowth og Postgrowth-idéer brer om seg i både økonomiske og samfunnsvitenskaplige kretser, uavhengig av den tradisjonelle høyre – venstreaksen.  Skarrud viser til et opprop fra flere hundre akademikere fra hele Europa med krav om at EU og medlemslandene løfter disse temaene høyt opp på agendaen. Stadig flere, også norske, slutter seg til oppropet.


- Annonse -