- Annonse -

Denne høsten har industriklyngen Industrial Green Tech i Grenland fått ARENA-status, slik at industribedriftene i Telemark er blitt en del av Norwegian Innovation Clusters.

Klyngens mål er klart definert: Å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for løsninger som reduserer klimagassutslipp og bidrar til bærekraftig utvikling av industri.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (bildet) mener ARENA-statusen er et klapp på skulderen.

– Å bli verdens første klimpapositive industriregion er en kjempeambisjon. Samtidig bygger vi på den stolte tradisjonen vi har med verdens fremste og grønneste industri, sier Isaksen i en video og et innlegg på  hjemmesidene til Bergfald Miljørådgivere, som er medlem av klyngen.

Arena er ett av tre nivåer i programmet Norwegian Innovation Clusters som  eies i et samarbeid mellom Innovasjon NorgeSiva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierte Norwegian Innovation Clusters-programmet med ca 165 millioner kroner i 2016.

Arena-nivået tilbyr finanisiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

Sjeldne jordarter til industri finnes i Telemark

Bergfald Miljørådgivere viser til at Telemarksregionen har god tilgang til fornybare ressurser, har lange industritradisjoner og store globale industrivirksomheter.

Et mulig vekstområde for klyngen er knyttet til bruken av sjeldne jordarter i industriell sammenheng. Kina er i dag den største leverandøren av slike metaller, der sluttproduktet ofte benyttes i elektronikk i elbiler og vindmøller. Men sjeldne jordarter finnes også i Telemark, og det vises til at det allerede i dag er en produksjon – sågar miljøvennlig – ved firmaet REEtec i Postgrunn.

Grenland som region har potensiale i seg til å bli en global leverandør i dette markedet, hevder leder av Bergfald Miljørådgivere, Bård Bergfald.


 

- Annonse -