Fotoill.: Kullfyrt kraftverk (Pixabay)

Etter noen år med stabile utslipp, økte utslippene av karbondioksid med 1,6 prosent i 2017. For 2018 vil økningen trolig bli på 2,7 prosent.

Dette viser rapporten Global Carbon Budget 2018, som ble lansert for noen få dager siden. Rapporten inneholder regnskapet for 2017 og fremskrivninger for det som gjenstår av 2018. 

Utslippene fra gass og olje øker jevnt, mens variasjonene fra år til år i stor grad skyldes kull. 

Rekordhøye utslipp i 2018

Utslippene for 2018 vil bli rekordhøye. 

– Vi burde ha kommet dit at det var en reduksjon i utslippene nå, sier Are Olsen fra Bjerknessenteret og Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Han leder forskningen på karbonsystemet ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Sammen med fire kolleger fra Bjerknessenteret, NORCE og Geofysisk institutt ved UiB har han levert tall til og vært med på å utarbeide rapporten. 

Størst økning i India og Kina

Fordelt på land har den største økningen skjedd i India og Kina, der utslippene trolig blir henholdsvis 6,3 og 4,7 prosent høyere i 2018 enn i 2017. 

For Indias del er økningen knyttet til en sterk vekst i økonomi og energiforbruk, særlig kull. Indias totale utslipp nærmer seg nå tre fjerdedeler av EUs. Per person ligger Indias utslipp fremdeles lavt – omtrent én fjerdedel av EUs og en tiendedel av USAs. 

Også i Kina står kull for de største utslippene. Siden 2013 har utslippene fra kullkraft i Kina sunket hvert år, men i 2018 vil de trolig øke med 4,5 prosent. 

– Markedet styrer

Tallene for Norge er små i den store sammenhengen, men per person ligger utslippene på nivå med andre land i Vest-Europa. De norske utslippene har vært relativt stabile de siste årene. 

I EU reduseres utslippene med 0,7 prosent i 2018, men dette er lavere enn reduksjonen på 2 prosent per år i tiåret frem til 2014. Den globale økningen er imidlertid ikke like stor som tidlig på 2000-tallet, da CO2-utslippene økte med 3-4 prosent i året. 

– Endringene i CO2-utslipp er i hovedsak styrt av markedet, sier Are Olsen. – Det er ingenting som tyder på at vi har en tilstrekkelig stor, systematisk dreining vekk fra fossil energi.

Med de utslippsreduksjonene verdens land så langt har forpliktet seg til, ligger vi an til å få en global oppvarming på tre grader. Are Olsen savner mer bevisste tiltak for å få ned utslippene. 

– Man kan argumentere med at Parisavtalen bare er et par år gammel, men problemet har vært kjent i mange tiår. Det går for sent. Dette handler om hva vi gjør globalt, sammen. 

Artikkelen ble først publisert på nettsidene til Bjerknessenteret.

- Annonse -