- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Nylig ble en Aeroflot-flight fra Moskva til Bangkok rammet av så kraftig turbulens at 27 av passasjerene ble skadet, og flere måtte få sykehusbehandling, blant annet for bruddskader.

Det er Dagbladet som melder dette, og viser til videoen under, med opprinnelse fra CNN og som er tatt opp fra det russiske flyet:

https://youtu.be/hjjRk66MDaQ

Aeroflot-flyet ble ristet så kraftig at passasjerer og inventar ble kastet rundt i flyet. Aeroflot skal ha forklart at mannskapet ikke rakk å varsle turbulensen fordi den var av en type som oppstår i såkalte «klare skyer».

Slike hendelser kan det bli mer av framover

Så voldsom turbulens oppleves heldigvis ikke så ofte, men dette kan det bli en endring på i årene framover, viser ny forskning utført ved University of Reading og publisert i tidsskriftet Advances in Atmospheric Sciences. Det er særlig de heftigste typene som vil øke mest i frekvens, ifølge nettavisen Alternet som skriver om saken.

Økt CO2-innhold øker vindkreftene

Paul Williams, leder av forskningen, brukte klimamodellsimuleringer for å finne ut hvordan flyforholdene på transatlantiske flyruter vil være om vinteren, med ulike nivåer av CO2 i atmosfæren.

Funnene var alarmerende: Med økt CO2-innhold økte kreftene, kalt vindskjær, som endrer på vindhastighet og vindretning i høyere luftlag betydelig, de samme kreftene som skaper tordenvær. Som følge av dette vil forekomsten av lett turbulens øke med i gjennomsnitt 59 prosent, moderat turbulens med 94 prosent og alvorlig turbulens med opptil 149 prosent, har forskerne i studien beregnet.

Ifølge Williams vil bieffekter av dette kunne bli lengre flyvninger og økt drivstofforbruk og utslipp, fordi pilotene vil forsøke å  komme unna de vanskelige forholdene. Det vil også kunne føre til større slitasje på flyene.

Norske forhold

Luftsfartstilsynet i Norge opplyser at turbulens er den hyppigste årsaken til personskader i den norske flytrafikken. I tilsynets årsrapport for 2015 meldes det om 61 hendelser med personskader, og de fleste skyldtes turbulens eller klem- og fallskader i kabinen. Det er likevel registrert en nedgang i tallet på skader i norsk luftfart i de siste årene – i 2012 var antall skader 131.

Luftfartstilsynets statistikker viser imidlertid en økning i værrelaterte hendelser i årene fra 2008 til 2015. I 2015 var det markant økning av turbulens og vindskjær, sammenliknet med 2014.


Illustrasjonsfoto: Pixabay

- Annonse -