Luxembourg innfører gratis kollektivtilbud

Som første land i verden skal Luxembourg fra sommeren av tilby sine borgere gratis bruk av kollektive transportmidler, melder Sky News.

Den nylig gjenvalgte statsministeren Xavier Bettel hadde miljø som en av sine viktigste valgkampsaker, og er den politikeren som først og fremst har arbeidet for å få gjennomført tiltaket.

Fri bruk av tog, trikker og busser skal delvis finansieres ved at et eksisterende skattefritak for pendlere blir fjernet.

Luxembourg City har store køproblemer på veiene. Byen har 110.000 innbyggere, men tar i mot 400.000 pendlere hver dag, både fra eget omland og fra naboland som Frankrike, Belgia og Tyskland.


- Annonse -
Vil du annonsere her?