En ny studie viser at vei-nær snø inneholder store mengder mikroplast. Snø i veikanten bør derfor behandles før utslipp til miljøet, mener NIVAs forsker Elisabeth Rødland. Foto: Samme.

En ny studie viser at snø i veikanten inneholder betydelige mengder mikroplast fra vei.

I Oslo pekes Ring 3 på som mikroplast-verstingen blant veiene. Oppfordringen er klar på at snø i veikanten bør behandles før utslipp til miljøet.

Det NIVA som melder dette i dag.

Snø i veikanten fra elleve ulike steder i Oslo (Ring 2 og Ring 3) og utenfor Oslo (E6/E18) ble samlet inn og undersøkt for mikroplast. Forskerne har målt både bildekkpartikler og såkalte polymer-modifisert bitumen (PMB)-partikler, som kommer fra asfaltslitasje. Begge deler inneholder syntetisk gummi.

– Vi registrerte store variasjoner i mengde partikler fra både bildekk og PMB. Imidlertid var det overraskende å se at mengdene i snø var opp mot 80 ganger høyere enn det som tidligere er rapportert for vann langs veien, sier Elisabeth Rødland, forsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og førsteforfatter av den ferske publikasjonen.

Mest på Ring 3 

Rødland forteller at minst mikroplast ble funnet ved Tøyen på Ring 2. Her fant forskerne 80 mg/L bildekkpartikler og 15 mg/L PMB-partikler i smeltet snø (én meter fra veien).

Mest mikroplast ble funnet langs veien ved Lysaker på Ring 3. Her fant forskerne 14 500 mg/L bildekkpartikler og 9600 mg/L PMB-partikler i smeltet snø (null meter fra veien).

Snøen ble undersøkt i avstand fra 0-3 meter fra veien, med en tydelig trend som viser at verdiene synker med økende avstand fra vei.

Ulike trafikkforhold

For å undersøke hvorfor det var så store variasjoner i bildekk- og PMB-partikler på prøvestedene, så forskerne på sammenhengen mellom ulike trafikkforhold.

I motsetning til tidligere studier hvor trafikkmengde er pekt på som hovedårsaken til økte konsentrasjoner, viser dette studiet at fartsgrensen har størst betydning.

– Vi ser tydelig at fartsgrensen har den største betydningen for mengde mikroplast fra vei i snøen. Det slippes altså ut mer mikroplast fra vei jo høyere fartsgrensen blir, sier Rødland.

I tillegg har trafikkmengde og veitype størst påvirkning. For de ulike veitypene inngår også variasjoner i kjøremønster. Hyppig bremsing og akselerasjon i bykjøring, samt ulik håndtering av snø langs veiene, kan ha stor påvirkning.

– Denne studien viser tydelig at vei-nær snø inneholder betydelige mengder mikroplast fra vei. Snø i veikanten bør derfor behandles før utslipp til miljøet, sier Rødland.

– I tillegg bør det unngås at vei-nær snø dumpes direkte i vassdrag eller blir liggende nær sårbare vassdrag under smelting, sier NIVA-forskeren.

Denne artikkelen er bygd på en tilnærmet uendret pressemelding fra NIVA.

- Annonse -
Vil du annonsere her?