Ola Elvestuen og Lan Marie Berg åpnet den nye fyllestasjonen for flytende biogass (Foto: AGA).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen stod for den offisielle åpningen 4. desember sammen med miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Berg.

– Dette er et viktig bidrag til vårt arbeid med å gjøre transportsektoren helt fossilfri. Jeg er glad for å høre at det er konkrete planer om å etablere et nettverk av slike stasjoner, sa Elvestuen.

Klimanøytral, og like god som diesel

AGA er utbygger av stasjonen. Fra før står AGA bak 19 andre stasjoner som leverer komprimert biogass. Den flytende biogassen som Furuset-stasjonen leverer er mer energitett enn komprimert biogass. Ifølge Kretsløpet, nettstedet til avfalls- og gjenvinningsbransjen, er det foreløpig bare 20 kjøretøy som bruker flytende biogass, men flere bestillinger som er gjort vil øke antallet til 100 ganske raskt. «Vanlig» komprimert biogass brukes av omlag 700 kjøretøyer på Østlandet.

Den nye flytende biogassen gir like god kjørelengde som diesel, og er klimanøytral.

Råstoffet til biogassen er produsert nær der det brukes og kommer fra husdyrgjødsel, fiskeavfall, organisk avfall fra skog, matavfall, slam og kloakk, opplyser AGA. I retur fra biogassproduksjonen går næringsstoffer og mineraler tilbake til landbruket.

I april åpner den neste biogasstasjonen, da i Halden, og en til vil komme i Trondheim.


 

- Annonse -