Berlin 14.12 (Foto: 350.org / Flickr)

Bred mønstring – dypt engasjement

Demonstrasjonen er ikke en engangshendelse; neste fredag er det satt opp en ny markering, og det er ventet å spre seg fra uke til uke, som tendensen har vært i Belgia sist torsdag, i Sverige, i Uganda, i Canada og i USA.

Aksjonene synes i stor grad å være egenorganiserte, og med gjennomføringskraft. Reaksjonene kommer fra store grupper som for en stor del ikke har stemmerett, men som signaliserer at de tar inn kjernen i budskapet fra klimaforskerne. Meldingene fra ungdommene er at det må tas drastiske grep, og det må gjøres nå.

Spørsmålet om de blir tatt på alvor melder seg.  Tyske aviser skriver at myndighetene kommenterer aksjonene med at de setter pris på de unges klimaengasjement, men at det ikke er gyldig fraværsgrunn. Derfor bør protestene gjøres etter skoletid, etter myndighetenes mening.

I Tyskland er det spesielt den svært omfattende kullindustrien, som fortsatt forblir en ryggrad i energiproduksjonen, som er i søkelyset. I Canada er det olje-fracking.

Greta Thunberg, nå 16, er allerede ikonisk.

På et debattmøte i forrige uke om sivil ulydighet i klimakampen så ble nyopprettede Extinction Rebellion Norge (XR) møtt med betinget skepsis fra den mer etablerte miljøbevegelsen rundt planene om å organisere massemønstringer. Skepsisen begrunnes med at det er fare for at massemønstringer enten feiler, eller bare blir et blaff som tømmer en potensielt stor gruppe for engasjement.

Tidligere leder for Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, har  20 års fartstid i miljøbevegelsen. Hans oppfatning er at grundig organisasjonsarbeid basert på engasjement kombinert med godt planlagte, gjerne spektakulære punktaksjoner, sammen med lobbyvirksomhet er en mulig suksessoppskrift.

Gulowsen er likevel skeptisk til XRs vektlegging av enkeltstående massemønstringer, og mener at dette kan åpne for mange mulige fallgruver som kan skade saken.

Han presiserer imidlertid i et innlegg i Harvest i ettertid at han heier på XR (les saken) når de nå planlegger disse mønstringene for å skape forstyrrelser i samfunnsmaskineriet. Han mener tiden er inne for at alle krefter samarbeider på kryss for å få mest mulig ut av all den kompetansen som finnes i det momentum som er nå.

I Toronto, Canada er det oljeutvinningen som er hovedpunktet. (Foto: James C. Miles – FFF)

En svensk skolejente skaper global bevegelse

 Extinction Rebellion støtter skolestreikene fullt ut.

– Det er inspirerende og fascinerende å se engasjementet til ungdom verden over, sier Fredrik Ognedal, som er nasjonal talsperson for XR-Norge. 

Fredrik Ognedal, medieansvarlig i Extinction Rebellion Norway (Foto: Privat).

– Protestgrunnlaget har blitt bredere. Viktigheten av et godt miljø er tydeligere enn noen sinne, informasjon er lettere å finne og det er klart for mange at tiden er i ferd med å renne ut. Han mener også at forskere har blitt tydeligere i språket og i endringene samfunnet vil trenge.

– De er lei av å sitte på sidelinjen og har tatt en mer aktiv rolle i å mobilisere folket mot krisen vi står ovenfor. Mange anerkjente forskere har signert på oppropet og prinsipprogrammet for organisasjonen.

– Spredningen av skolestreiken er også et eksempel på hvor mye makt hver enkelt har, sier Ognedal.

Annonse

Ognedal mener at Greta Thunbergs aktivisme har vist at enkeltpersoner har innflytelse.

– Det startet med en jente fra Sverige og det har nå blitt en global bevegelse. Det beviser at klimakrisen ikke er for stor til å løses, eller at hver enkelt sine handlinger ikke betyr noe. Greta Thunberg sier også at klimakrisen er løst, nå trenger vi handling. Det er dette som XR også er enige i, og de mener at om vi bare klarer å mobilisere nok så ligger løsningene rett foran oss.

– I Norge har vi det kanskje rett og slett har det for godt. Vi synes det er vanskelig å løsrive oss fra oljen og godene den bringer med seg, sier han.

– vi tror det norske folk nå er klare til klimakamp

Men den offisielle historien er utfordrende, mener han.

– Vi blir bombardert med ideer om at norsk olje er bedre enn all annen olje, og vi får høre at regjeringen tar opp klimakampen, samtidig som de deler ut nye oljetillatelser. Dette er forvirrende, men det skaper også mye frustrasjon. Vi har hatt en sterk vekst i XR  Norge, og vi tror det norske folk nå er klare til klimakamp, sier Fredrik Ognedal.

Eksempler på andre unge stemmer som er hørt i Norge nylig, er miljøagent Penelope Lea (14) som har fått frivillighetsprisen, og Gina Gylver (17), som rørte mange med talen som åpnet Miljøhovedstad-året i Oslo for to uker siden. 

Forsker Nina Witoszek: – #metoo har gitt vanlige folk mot

Nina Witoszek er forskningsleder på Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Hun mener å se tydelige trekk som kan forklare hvorfor Gretas FridaysForFuture fenger spesielt godt i Tyskland.

– Den ambisiøse Energiewende-satsningen som kom for få år siden gjorde mange unge tyskere stolte og håpefulle når man lovte at landet på få år skulle fase ut både kull og atomkraft til fordel for fornybar energi. Nå har prosjektet havarert, utslippene øker, og en presset tysk økonomi brenner brunkull for fullt.

Tysklands eget kullforbruk står i sentrum for ungdommens protester.  (Foto: 350.org / Flickr)

– Det politiske prosjektet er kaotisk, kompromittert, og ute av stand til å fenge engasjert ungdom som ser det akutte behovet for endring, sier hun til Naturpress.

– Klimakrisen, som for få år siden var teknologisk, tilslørt og vanskelig å få grep på for vanlige folk, er derimot blitt lettfattelig, nær og akutt for de unge.

Dette er første punkt av tre som Witoszek trekker fram som eksempler på det hun mener er svik mot den unge generasjonen, og som gir en en påfølgende handlingslammelse.

Nina Witozcek ved senter for utvikling og miljø finner flere årsaker til at streiken sprer seg. (Foto: UiO)

Det andre er at metoo-kampanjen har banet vei for en frigjøring som gjennom sosiale medier. Hun mener den har gitt påvirkningsmakt, og har gjort vanlige folk modigere.

– Vi har lært at omveltninger kan skje fort når vi handler med bakgrunn i en tydelig urett.


– Det politiske prosjektet er kaotisk, kompromittert, og ute av stand til å fenge engasjert ungdom som ser det akutte behovet for endring –

-Klimakrisen, som for få år siden var teknologisk, tilslørt og vanskelig å få grep på for vanlige folk, er derimot blitt lettfattelig, nær og akutt for de unge.

Nina Witozcek

Den tredje faktoren lanserer hun mer som en hypotese.

– Natur er også tverrpolitisk, og har i det siste forent et ellers svært splittet Polen, sier hun.

– Når de stadig mer autoritære myndighetene besluttet å utvide hogsten i den vernede nasjonalparken Białowieża, også kalt den siste urskogen, så dannet det seg en protestbevegelse på tvers av de politiske skillelinjene som også spredte seg internasjonalt, og planene måtte skrinlegges.

Noe av det samme skjedde i Ankara i Tyrkia, sier hun.

– Da kom et ellers politisk splittet og undertrykt folk sammen for å redde et tradisjonsrikt parkanlegg som var truet av utbygging. Miljøkampen fungerer som et substitutt for den politiske kampen, når politikken blir undertrykt, eller savner fokus, motivasjon og engasjement. Vi trenger ikke lenger spesialkunnskap for å forstå og engasjere oss når det gjelder klimakrise. Paradoksalt nok kan ungdommens miljøengasjement være et tegn på at studenter og elever er apolitisert; de er mer opptatt av sak enn ideologi, sier Nina Witoszek.


 

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?