Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: FridaysforFuture

– Vi er glade for at domstolen anerkjenner alvoret i klimaendringene, sier Fridays for Futures estiske aktivist Kertu Birgit Anton.
Etter lang koronapause ble det arrangert fysisk klimastreik fredag. I fire byer i Norge, og ett tettsted - Ås, ble det ropt ut klimaappeller av skolestreikende ungdommer. FridaysForFuture: Foran Stortinget i Oslo var det anslagsvis 150 skoleelever og andre til stede. MDGs politikere Une Bastholm, Lan Marie Berg og Rasmus...
Det er foreløpig uklart hvor mange streiker rundt om på kloden som er tilmeldt for 25. mars.
Skolearbeidet legges til side av elever og studenter fredag 24. april. Men antallet streikende har skrumpet siden de fysiske streikene ble holdt.
"Der andre så at all aktivitet måtte opphøre, så vi en mulighet til å drive klimakampen videre i solidaritet med denne nye helsekrisa."
Hun og faren fikk de klassiske symptomene på viruset.
– Vi vet ikke hvilke helseråd som vil komme før 24. april, men vi kan streike for klima uten å bryte dem, sier leder i Naturvernstudentene på UiO, Aurora Kobernus.
"Netto nullutslipp innen 2050 i EU er jevngodt med å gi opp. Vi trenger mål for 2020 og hver måned og år framover, ikke bare for 2030 og 2050"
UNICEF, Verdens helseorganisasjon (WHO) og The Lancet har satt ned en kommisjon med 40 eksperter på barn og unges helse. Helsen og fremtiden til alle barn og unge verden over er truet, mener de.