Ill.foto: Norsk Friluftsliv / Synne Kvam.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det er paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv som har fått Ipsos til å foreta undersøkelsen, og som også viste at kvinner mer bekymret for utviklingen enn menn.

Norsk Frilufstliv slår fast i en pressemelding at et varmere klima betyr at vi i løpet av de neste 100 årene vil få kortere snøsesong over hele landet enn det vi har i dag.

Endringene vil være størst i lavlandet, og her kan snøsesongene bli opptil flere måneder kortere, fram mot 2100. Den maksimale snømengden gjennom året vil også reduseres de fleste steder. Det er ventet at den største reduksjonen vil komme i høyereliggende områder på Vestlandet og i Nordland, samt på kysten av Troms og Finnmark.

Endringene betyr mindre skiaktivitet for veldig mange nordmenn.

– Skigåing er en viktig del av det norske friluftslivet, men varmere klima vil gjøre at vi får kortere snøsesong over hele landet enn det vi har i dag. Ski er en viktig grunn til at vi kommer oss ut og er i bevegelse i en ellers mørk vinterstid, så det er klart det er trist at sesongen forkortes, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

I undersøkelsen fikk et utvalg på 1000 personer spørsmålet: Med tanke på klimaendringene, er du bekymret for fremtidens skiføre?

Halvparten (50%) av de spurte er bekymret, med en jevn fordeling blant alle respondentene. Oslo er den landsdelen hvor folk er mest bekymret, her svarte 58 prosent ja på spørsmålet. Kvinner bekymrer seg mer enn menn; 57 prosent av kvinnene svarte ja, mot 43 prosent av mennene.

For å møte de snøfattige vintrene har Skiforeningen blant annet startet et prosjekt der det skal samles inn kunnskap om smartest mulig måte å drive løypekjøring på lite snø.

– Vårt løypemannskap har systematisk samlet inn kunnskap om hvordan løypetraseer bør legges, og hvordan skisporene skal prepareres for at de skal vare lengst mulig, sier Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen.

1 million til prosjekt om snøløypekompetanse

Denne kunnskapen ønsker Skiforeningen nå å dele i et nytt nettverk for løypekjørere over hele landet. De har i flere år jobbet med å samle kompetanse om hvordan man kan preparere løyper med lite snø, og hva som skal til for at løypene holder seg lenger i sesongen. Prosjektet støttes over statsbudsjettet med 1 million kroner.

– Gjennom økt kompetanse og gode forberedelser er jeg helt sikker på at vi også i overskuelig fremtid skal kunne tilby gode skimuligheter der folk bor.
Vi skal fortsette å glede oss til vinteren, sier Eide.

Utfordret skiforbundet

For snart to år siden hadde Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) et møte med Norges Skiforbund, etter at skientusiaster i BKA i Oslo hadde tatt et initiativ knyttet til snøfattige vintre som en følge av klimaendringer.

BKA mente at skiforbundet kunne spille en betydelig rolle i å løfte fram klimasaken.

Skiforbundet lovte etter møtet å utarbeide et forslag til hva de kunne gjøre for å synliggjøre sitt engasjement i klimasaken.

BKAs Steinar Winther Christensen kritiserte i april 2018 skiforbundet for ikke å ha reagert. Han mente Ski-Norge viste unnfallenhet til klimaendringene.

– Jeg tror ikke at de som leder an i Ski-Norge er klimafornektere. Men hva hindrer dere fra å komme på banen?, skrev Christensen i Dagsavisen.


 

- Annonse -