Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Norsk-russisk samarbeid om å bekjempe plastforsøpling i Barentshavet

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Norge og Russland ble i et møte i Moskva 19. februar enige om et samarbeid om å bekjempe plastforsøpling i Barentshavet. Landene skal dele erfaringer og øke kunnskapen om hva som er kildene til forsøpling og mikroplast, hvor store mengder det utgjør og hva som kan være effektive tiltak.

Den norske regjeringen har bevilget 5 millioner kroner per år i tre år til satsingen. Pengene blir kanalisert gjennom Klima- og miljødepartementet.

Første steg blir å sammenstille eksisterende norsk og russisk kunnskap om marin forsøpling og mikroplast i Barentshavet. Norge og Russland er blitt enige om å utveksle kunnskap om metoder, tiltak og virkemidler. Målet er å hindre at søppel havner i havet og å bidra til opprydding.


- Annonse -