- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Fagrådgiver i Naturvernforbundet, Helga Lerkelund, er sterk i kritikken av regjeringens politikk for oljeutvinning i nordområdene.

– Regjeringen bryr seg verken om argumenter for klima, natur, fiskeri eller økonomi når de stadig kjører på med mer oljeboring, sier Lerkelund i forbindelse med den ferske utlysingen av 87 nye blokker for oljeboring, 34 i Norskehavet (bildet) og 53 i Barentshavet.

Kritikken framføres i et innlegg på miljøorganisasjonens nettsider.

Det vises til at både Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet advarte mot å åpne to av blokkene som lyses ut i Norskehavet (6307/2 og 5), og som ligger nær land.

«De (blokkene, red. anm.) er i eller nær nær områder med sårbare miljøverdier og store forekomster av sjøfugl og sjøpattedyr, samt viktige gyte- og oppvekstområder for fisk», framholder Naturvernforbundet.

«Har overkjørt samtlige miljøråd i fire år»

Helga Lerkelund (Foto: NVF)

– Både Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet har frarådet regjeringen å åpne enkelte blokker i denne runden, men ingen av advarslene er fulgt, sier Lerkelund, som mener at utlysingen nå er en dramatisk utvidelse av letearealer på norsk sokkel, som går langt utover definisjonen av et modent område.

– I Barentshavet finnes det kun én oljeplattform i dag. Likevel forsøker regjeringen å definere nærmest halve Barentshavet som et modent område, sier Lerkelund, og legger til:

– Denne regjeringen har i fire år overkjørt samtlige miljøråd den har fått i forbindelse med oljeutlysninger. At vi har en olje- og energiminister som skryter av nye store utlysninger i strid med miljøfaglige råd, vitner om en skremmende ignoranse overfor fagmiljøene og verdens klimaforskere.


Foto: Wikimedia Commons / Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass

- Annonse -

1 kommentar