Glede på FIVH-kontoret i dag. Leder Anja Bakken Riise til h. foran datamaskin. Foto: Sindre Olav Edland-Gryt.

Begrunnelsen er at man ønsker å redusere samlet oljeprisrisiko for norsk økonomi, og handler altså ikke om hensyn til klima.

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sier finansminister Siv Jensen.

Finansdepartementet opplyser at dette innebærer at selskaper som er klassifisert som oppstrømsselskaper av indeksleverandøren FTSE Russell vil bli tatt ut av SPUs referanseindeks og investeringsunivers. Verdien er på ca 70 mrd kroner.

Equinor-aksjene skal ikke selges.

Oljefondet hadde i 2018 aksjer i olje- og gasselskaper til en verdi av 321 milliarder kroner, ifølge Aftenposten.

Nevner ikke klimadimensjonen

Finansdepartementet viser til råd mottatt fra Norges Banks i november 2017  om at sårbarheten i statens formue for et varig fall i prisene på olje og gass vil kunne reduseres dersom sektoren tas ut av SPUs referanseindeks for aksjer.

Departementet understreker at beslutningen ikke gjenspeiler et bestemt syn på oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i petroleumssektoren.

– Oljevirksomheten kommer til å være en stor og viktig næring i Norge i mange år fremover, sier Siv Jensen.

Vil ta del i vekst i blandet virksomhet

– Alt tyder på at nesten hele veksten innen børsnotert infrastruktur for fornybar energi de neste ti årene vil drives frem av selskaper som ikke har fornybar energi som sin hovedvirksomhet. Det er en vekst fondet bør ha mulighet til å ta del i, sier finansminister Siv Jensen.

Klimarisiko nevnes som en faktor:

Om den heter det at den er en viktig finansiell risikofaktor for SPU, og på sikt vil kunne ha betydning for flere av selskapene fondet er investert i. «Finansdepartementet vil derfor be Norges Bank om å gjennomgå sitt arbeid med klimarisiko, med sikte på å styrke arbeidet overfor de enkeltselskapene med størst bidrag til klimarisikoen i fondet», skriver departementet.

Reaksjoner fra miljøhold

Uansett motiv for å trekke ut oljeaksjer – nyheten fredag blir tatt i mot med behersket jubel, og noe kritikk – i deler av miljøbevegelsen.

Naturvernforbundet mener det er et stort skritt i riktig retning:

Smil og glede på kontoret til Framtiden i våre hender. Leder Anja Bakken Riise har lagt ut denne posten:

Truls Gulowsen, tidligere leder i Greenpeace Norge, nå ansatt i Regnskogfondet, er bare delvis fornøyd og kaller regjeringen feig. Gulowsen peker på den store «integrerte» del av næringen, og som beholdes i SPU-porteføljen.

Se video fra finansminister Siv Jensens pressekonferanse her.

- Annonse -
Vil du annonsere her?