Bellonas leder Frederic Hauge. Foto: Wikimedia / Jarvin / CC-BY-3.0.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Et steg i riktig retning, skriver miljøstiftelsen Bellona i en pressemelding i dag.

Nå må pengene investeres slik at Norges felleskasse blir en klimavinner, mener Bellona-leder Frederic Hauge. Han forventer at regjeringen nå kommer med flere endringer i den årlige stortingsmeldingen om oljefondet:

– Fondets mandat må åpne for å investere i lønnsom infrastruktur for nullutslippsløsninger. Dette gjelder for eksempel fornybar energi eller transport og lagring av CO2, sier Hauge.

Fornybar energi utgjør en stadig større del av verdens samlede energiproduksjon. Siden kostnadene for installasjon og drift har falt markant, så får man stadig mer igjen for hver krone investert.

Kampen mot klimaendringene gjør at Norge uansett må elektrifisere transportsektoren, fase ut og omstille olje og gass, og sørge for karbonfangst og -lagring.

– Det må investeres mye mer i virksomheter som får CO2-utslippene raskt ned. Det er store gevinstmuligheter for investeringer som gjør industrien til vinnere i en verden som skal ha netto nullutslipp av klimagasser, sier Hauge.


Denne saken er produsert i samarbeid med Transitmag.

- Annonse -