KLP ekskluderer to kullselskaper – tar Chevron inn igjen

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

KLP, Kommunal Landspensjonskasse, har besluttet å inkludere AGL Energy, Alstom, Chevron og L-3 Technologies i KLP og KLP-fondenes investeringer. I tillegg har KLP ekskludert to nye kullselskaper og et tobakkselskap.

Dette blir opplyst i en pressemelding mandag, etter at KLP og KLP-fondene (KLP) har fullført sin halvårlige gjennomgang av investeringene knyttet til KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Tre nye selskaper er lagt til eksklusjonslisten og ekskluderingen av fire selskaper er omgjort.

Støtter seg på at Chevron ble rammet av forfalskning og korrupsjon

Det amerikanske oljeselskapet Chevron er tatt inn igjen i varmen, etter å ha vært utelukket siden 2004 for tilknytning til grov miljøskade i forbindelse med selskapets langvarige rettsprosess om forurensing i regnskogen i Ecuador.

Chevron kjøpte Texaco i 2001. Ifølge KLP hadde Texaco inntil 1992 vært involvert i utvinning av olje gjennom et joint venture med den ecuadorianske statens oljeselskap PetroEcuador. Lokale beboere fremmet søksmål mot Texaco, senere Chevron, med krav om oppreisning. KLP oppgir at det var dokumentasjonen fra dette søksmålet som dannet grunnlaget for eksklusjonsbeslutningen.

Ifølge KLP bekreftet nemlig en amerikansk rettsavgjørelse i 2016 at advokatene for lokalsamfunnene bygde saken på forfalskede dokumenter og bestikkelser av både vitner og dommere i Ecuador. Chevron har etter KLPs oppfatning i løpet av de over 20 årene siden Texaco forlot Ecuador gjennomført betydelige forbedringer i sine retningslinjer hva gjelder menneskerettigheter og miljøledelse. Som følge av dette bestemte KLP at det ikke lenger var et tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde ekskluderingen av Chevron.

– Vi har vært en aktiv stemme i å be om endring hos Chevron i mange år, til tross for selskapets utelukkelse. Med Chevrons inkludering i KLP og KLP-fondenes investeringer planlegger vi å fortsette vårt engasjement med selskapet som en aktiv eier, sier KLPs Anne Kvam i pressemeldingen.

AGL stenger kullkraftverkene

KLP forteller at AGL – et australsk kraftselskap – ble ekskludert fra KLPs investeringer i desember 2015 på grunn av høye inntekter fra kullbasert virksomhet.

De to siste årene har inntekten fra kullvirksomhet vært under ekskluderingskriteriet på 30 prosent. I dialog med selskapet har KLP fått bekreftet at selskapet skal stenge ned de tre gjenværende kullkraftverkene og skifte til lavutslippsalternativer. KLP har derfor besluttet å inkludere AGL Energy i sine investeringer, heter det.

– Vi er glade for å se at AGL Energy går bort fra kullbasert kraftproduksjon og håper at andre selskaper som er ekskludert under dette kriteriet følger i samme spor, sier Anne Kvam (bildet), leder for ansvarlige investeringer i KLP.

Alstom har vært ekskludert av KLP siden 2007 på grunn av tilknytning til menneskerettighetsbrudd i forbindelse med et damprosjekt i Sudan. Selskapets involvering i prosjektet har nå opphørt og General Electric (GE) har siden overtatt Alstom’s energidivisjon.

KLP forteller dette om bakgrunnen for sin beslutning om å inkludere selskapet igjen:

«Det skjer etter en grundig vurdering ikke bare av Alstom’s utvikling knyttet til å styrke håndteringen av menneskerettigheter, men også endringer selskapet har gjort for å sikre et mer robust antikorrupsjonsprogram. Alstom var satt på observasjonslisten for Statens pensjonsfond utland (SPU) fra 2011 til 2015 på grunn av en uakseptabelt høy risiko for grov korrupsjon. Ettersom selskapet ikke lenger er involvert i damprosjektet i Sudan og KLP har konkludert at risikoen for alvorlig korrupsjon ikke lenger er uakseptabel høy, har KLP besluttet å inkludere selskapet i KLP og KLP-fondenes investeringer.»

Eksklusjon av ett tobakkselskap og to kullselskaper

KLP har ekskludert ett nytt tobakkselskap, Scandinavian Tobacco Group, samt de to kullselskapene Albioma og Arch Coal.


Foto: KLP

 

- Annonse -