En Hyundai-Kia avdeling i Tyskland. Foto: LSDSL / Wikimedia Commons / CC.

Hovedstyret i NBIM, mer kjent som Oljefondet, har gjort statusendringer for flere selskaper i porteføljen.

Tre selskaper er satt under observasjon, tre selskaper får observasjonen avsluttet, et selskap utelukkes, mens et selskap får utelukkelse opphevet.

Det kinesiske selskapet Li Ning Co Ltd er nå utelukket grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige menneskerettighetsbrudd, basert på en tilrådning fra Etikkrådet. Li Ning produserer sportsklær og sportsutstyr, og støtter en rekke utøvere og lag over hele verden.

Det sør-koreanske logistikkfirmaet Hyundai Glovis Co Ltd er satt under observasjon grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene og alvorlig miljøskade. Selskapet er en del av Hyundai Kia Automotive Group.

De andre to selskapene som er satt under observasjon er Bombardier Inc (for korrupsjon) og Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (for medvirkelse eller ansvar for alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner), fra henholdsvis Canada og India.

Observasjon avsluttes for selskapene Hansae Yes24 Holdings Co Ltd, Hansae Co Ltd og Nien Hsing Textile Co Ltd da Etikkrådets undersøkelser har vist at det ikke lenger finnes grunnlag for dette.

Endelig er utelukkelsen av selskapet San Leon Energy Plc opphevet. Selskapet har vært utelukket siden 2016 på grunn av uakseptabel risiko for at selskapet medvirket til grove brudd på grunnleggende etiske normer ved å drive petroleumsprospektering i Vest-Sahara. Virksomheten er lagt ned.

- Annonse -
Vil du annonsere her?