Bellona-stifter Frederic Hauge, her på FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow i 2021. Foto: Sunniva Furset Miljøstiftelsen Bellona.

– Vi er avhengig av å nå ut med løsningene på klimakrisen. God storytelling blir helt avgjørende for å få folk med på omstillingen, sier Bellona-stifter Frederic Hauge, før årets klimatoppmøte i Dubai.

Også Bellona minner i sin pressemelding om at årets store klimakonferanse skjer under sterk innflytelse av olje- og gassnæringen.

– Mer enn noen gang er det viktig å finne internasjonale løsninger sammen med store internasjonale aktører. Vi har samlet ambisiøse partnere som vil bidra til å bygge oppslutning rundt omstillingen og løsningene vi trenger å implementere, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

Bellonas partnere på COP28 er det britiske film- og tv-akademiet BAFTA og deres bærekraftssatsing BAFTA albert, byrået Futerra, og produksjonsselskapet ThinkFilm Impact Production. Futerra har FN, Google, WWF, Netflix, IKEA, TikTok, Sky, Unilever og Sierra Club på kundelisten.

Peker på Global Stocktake

Bellona-paviljongen ligger i Blue Zone og vil være åpen under hele klimatoppmøtet. Netflix, New York Times og verdens største museum- og utdanningsinstitusjon Smithsonian Institution vil også delta på den samme paviljongen.

– Deler av miljøbevegelsen jakter symbolske miljøseiere. Det undergraver arbeidet som må gjøres for å stanse klimaendringene. Vi er nødt til å få folk med oss, og det skal vi jobbe sammen med årets partnere for å få til, sier Hauge.

Bellona mener at den globale gjennomgangen «Global Stocktake» kommer til å få stor oppmerksomhet, siden utfallet av denne danner grunnlaget for de nye bidragene som hvert land skal melde inn innen 2025.

– Det er helt avgjørende å få inn sterkt språk om utfasing av fossile brensler, økte mål for fornybarutbygging, og styrket posisjon for karbonfangst og -lagring. Og så må vi gå i rette med en del av løsningene som kan være med og bidra, men som hypes veldig opp. Både karbonlagring og hydrogen vil være nødvendig, men må gjøres på riktig måte, sier Hauge.


- Annonse -