Foto: Ragn-Sells.

Ragn-Sells i Sverige har tatt verdenspatent på teknikken og kalt den for Ash2Salt.

I prosessen utvinnes tre salter som kan selges på verdensmarkedet, natriumklorid, kaliumklorid og kalciumklorid. Det vanlige saltet, natriumklorid, kan brukes som vegsalt eller i kjemiindustrien, mens  kaliumklorid er et vekstfremmende middel som brukes i kunstgjødselproduksjon.

– Teknikken vår forvandler flyveaske fra et avfallsproblem til en ressurs. Slik kan vi slutte med å oversende våre miljøsynder videre til kommende generasjoner, og i stedet nyttiggjøre oss emner som vi allerede har, sier Mikael Hedström, områdesjef for forretningsdelen på Ragn-Sells Treatment & Detox Sverige.

I Sverige gjenvinnes det energi fra nesten sju millioner tonn avfall hvert år, via avfallsforbrenning som også gir fjernvarme, skriver Ragn-Sells. Når røykgassene renses etter forbrenningen oppstår flyveasken, et farlig avfall med høye salter av tungmetaller og andre giftige emner. I dag blir denne flyveasken lagt i deponi.

Et ledd i prosessen er at asken vaskes før de ønskede emnene utvinnes fra vaskevannet. Derved blir askerestene mindre farlige og kan siden deponeres på deponier for mindre farlig avfall, ifølge selskapet.

En annen fordel som framheves er at behovet for eksport av farlig avfall til andre land reduseres, og dertil hørende transport også minker. Det innebærer mindre klimagassutslipp og mindre økonomiske kostnader.

Produksjonen skal skje på Ragn-Sells kretsløpsanlegh Högbytorp i Bro utenfor Stockholm, og byggetiden er beregnet til ca 2 år.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?