Nidarosdomen. Foto: Wikimedia Commons.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

«Nå brenner det! Men det er fortsatt tid til å begrense klimaendringenes katastrofale følger. Om alle gode krefter slår seg sammen, klarer vi det. En jord i balanse gir framtidshåp.»

Slik skriver Den norske kirke i en pressemelding i dag, etter at kirkemøtet, kirkens øverste forkevalgte organ, vedtok en klimauttalelse til støtte for klimastreikende ungdom.

De streikende ungdommene er med rette opprørte, heter det i meldingen fra kirkemøtet.

Vil ha rask omstilling til et bærekraftig samfunn

Kirkemøtet har satt opp 7 punkter med på hva som forventes av regjeringen, Stortinget og lokale folkevalgte i klimasaken:

  • Norge innfrir alle sine forpliktelser i Paris-avtalen og kutter nasjonale utslipp i henhold til våre mål innen 2030.
  • Norge omstilles raskt til et grønt og bærekraftig samfunn.
  • Norge intensiverer arbeidet med overgang til lavutslippssamfunnet.
  • Regjeringen tar initiativ, sammen med partene i arbeidslivet, til å skape nye grønne arbeidsplasser.
  • Norge øker sine bidrag til internasjonalt samarbeid og klimatilpasningen i fattige land.
  • Norge er et foregangsland for bevaring av biologisk mangfold.
  • De som rammes hardest av klimaendringene, er med på å utforme løsningene.

Ber folket benytte stemmeseddelen for klima

Kirkemøtet oppfordrer til å bruke stemmeretten ved høstens kommune- og fylkestingsvalg til å prioritere klima, heter det i uttalelsen.

Samtidig slår kirkemøtet fast at den ønsker å stå sammen med «ungdommen, miljøbevegelsen, næringslivet, andre tros- og livssynssamfunn og frivillige organisasjoner, for å bidra til å omforme samfunnet i en bærekraftig retning.»

Ber menighetene forplikte seg til tiltak

I det praktiske vil kirken selv blant annet gjennomføre interne klimatiltak og arbeide for klimaet gjennom tiltaket «Grønne menigheter».

«Grønne menigheter» er navnet på et verktøy for å enkelt å kunne iverksette klima- og miljøtiltak i den enkelte menighet. Det er satt opp forslag til 25 klimatiltak, og menighetene bes om å forplikte seg på minst to tiltak fra hvert delområde.

Den norske kirke deltar også i klimaarbeidet ved å være representert i klimaforhandlingsgruppa til ForUM for Utvikling og miljø via Mellomkirkelig råd.


 

- Annonse -