Økologisk Norges hederspris Årets Meitemark ble delt ut lørdag og gikk til Dag Jørund Lønning – forfatter, inspirator og forkjemper for jordliv og regenerativt landbruk.

Hedersprisen Årets Meitemark blir delt ut årlig av organisasjonen Økologisk Norge. I år gikk hedersprisen til professor dr.philos. Dag Jørund Lønning, forfatter av Jordboka. Det fantastiske livet under føtene våre, og Jordboka II Nærare naturen. Inn i det kompostmoderne.

Dag Jørund Lønning har gjennom sine bøker nådd fram til mange med sitt budskap. Han inspirerer, opplyser og provoserer fram et engasjement for å bevare fruktbar jord, uttaler Jostein Trøite, styreleder i Økologisk Norge.

Løsningene under bakken

I omtalen skriver Økologisk Norge at Lønning som inspirator har gått i bresjen for å formidle og fremme det livsviktige jordlivet.

«Han forklarer hvordan flere av løsningene på de utfordringene vi står overfor, finnes nettopp under bakken. Lønning mestrer også kunsten å gjøre tung tematikk som jordbiologi og regenerativt landbruk om til allmenn populærvitenskap, og han når bredt ut. Professor Lønning har en krevende spydspissrolle innen et felt der mer forskning sårt trengs. Hans arbeid bidrar til å belyse hvor sentralt det er å styrke forskningsinnsatsen på jordlivet og alt som foregår i den levende matjorda», heter det videre

– Lønning skaper interesse og entusiasme for et tema som det til nå har vært vanskelig å få en bred samfunnsdebatt om. Hans problemstillinger er livsviktige for generasjonene etter oss, framholdt prisutdeler Jostein Trøite.

Fingeren i jorda og pennen i hånda

Juryen mener Lønning er i en unik posisjon. Få andre har jobbet så intenst og konkret, både teoretisk og praktisk med å fremme hvor viktig det er å legge til rette for meitemarken.

I bøkene sine, i en rekke kronikker, artikler, foredrag og på egen blogg formidler han temaer som spenner fra praktiske erfaringer med dyrking og eksperimentering med regenerativt landbruk, særlig for å øke karbon i jorda, til teoretiske og filosofiske tekster om jord, innovasjon, demokrati. Det hele blir knyttet opp til den nye grønne revolusjonen.

– Dag Jørund Lønning er den som står fremst i Norge i 2019 når det gjelder å se verdien av meitemarken, molda og menneskets rolle. Han når ut, han roper høyest og han gjør teori om til praksis. Dag Jørund Lønning er verdig mottaker av prisen «Årets meitemark», skriver juryen i sin begrunnelse.

- Annonse -
Vil du annonsere her?