Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Sykkelhotellet på Rosenholm gir pendlerne enda mer grunn til å sykle

Fasaden på Rosenholm sykkelhotell. Foto: Oppegård kommune
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det nye sykkelhotellet på Rosenholm stasjon i Oppegård kommune utenfor Oslo er nå åpnet. I pendlerkommunen håper ordføreren på at nye og moderne fasiliteter for syklister vil friste enda flere til å reise miljøvennlig.

Hotellet er døgnåpent og utstyrt med kameraovervåkning.

– Vi håper og tror at hotellet vil bidra til at flere vil bruke sykkelen til toget. Oppegård er en pendlerkommune og mange av våre innbyggere tar toget inn til jobb i Oslo. Nå er det enklere å bruke sykkelen, den vil stå trygt fram til du er tilbake fra jobb og skal hjem, sier ordfører Thomas Sjøvold, som stod for den offisielle åpningen 10. mai.

Sykkelhotellet, som har plass til 152 sykler, er finansiert gjennom et spleiselag mellom Akershus fylkeskommune, den statlige tilskuddsordningen for økt sykkelbruk, Bane Nor og Oppegård kommune.

Bane Nor har ansvaret for den daglige driften og sykkelhotellet betjenes gjennom appen Bane Nor parkering. Ett 30 dager abonnement kostar 50 kroner, som også betales via appen. Det er også sykkelstativer utendørs ved stasjonen som er gratis.

Fra åpningsdagen på Rosenholm sykkelhotell. Foto: Oppegård kommune.

På åpningsdagen sist fredag var både ordfører Sjøvold og Solveig Schytz fra fylkeskommunen til stede, og delte ut kaffe og informasjon til de morgenreisende.

– Det er et stort potensiale for å flere til å sykle i Oppegård, og dette er et flott tilbud som kan gjøre det mer attraktivt å sykle til togstasjonen, sa Schytz, som er leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Fylkeskommunen har satt av 30,1 millioner kroner til tilskudd til innfartsparkering i 2019, og 19,5 mill kr av dette er til sykkelparkering ved togstasjoner.


 

- Annonse -