​Fredag seilte MS «Kongen» ut fra Aker brygge, på vei til Horten for å bygges om til batterielektrisk drift. Foto: Ruter As / Bonanza AS Iver Gjendem.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Første båt ut er altså MS «Kongen», og da den fredag 31. mai seilte ut fra Aker brygge i retning Horten, gikk samtidig startskuddet for at landets største bilfrie passasjersamband blir utslippsfritt og mer stillegående i løpet av 2019.

Innen utgangen av 2019 vil alle de tre Nesoddbåtene – MS «Kongen», MS «Dronningen» og MS «Prinsen» – være elektriske, og dermed vil 65 prosent av Ruters båtreiser bli utslippsfrie. I dag går båtene på naturgass. Båtreisene utgjør ca. 10 prosent av utslippene fra kollektivtransporten.

I 2018 reiste 2,8 millioner passasjerer med Nesoddbåtene, og totalt ble det registrert 4,4 millioner påstigninger på Ruters båter. Det var en vekst på 11,6 % i selskapets område.

Båttrafikken til Ruter kan være utslippsfri i 2024

Ruters mål er utslippsfri kollektivtransport innen 2028, og selskapet mener at for båt kan ambisjonen være oppnåelig allerede i 2024. Det betyr i så fall at både Nesoddbåtene, øybåtene og hurtigbåtene går på utslippsfrie løsninger. Det er på strekningene Slemmestad-Oslo, Nesoddtangen-Lysaker og Oslo-Drøbak at det benyttes hurtigbåter.

Ombyggingsarbeidene gjennomføres av Horten Skipsreparasjoner (HSR), der det skal jobbes intenst gjennom sommeren for å bygge inn et batteri på 26 tonn i maskinrommet på MS «Kongen». Mens båtens motorrom bygges om, så vil også skipssiden få tydelig merking med at båten har batterielektrisk drift.

Foreløpige beregninger anslår at elektrifiseringen av B10, vil ha en årlig merkostnad i forhold til driften på omlag 7-8 millioner norske kroner frem til 2034.

Gjør plass til et 26 tonns batteri

Arbeidet som HSR skal gjøre på fergene er omfattende, forteller driftsinspektør Jarle Nybø i Norled, selskapet som drifter båtstrekningene.

– Det starter med demontering og fjerning av gassanlegg, gasstank og alt gassutstyret som finnes på båten, og som bidrar til å drive båten i dag. Deretter kan prosessen med å bygge det 26 tonn tunge batteriet, som skal plasseres under dekk, starte. På grunn av batteriets størrelse og vekt er det nødvendig å bygge og sikre nye rom og fundamenter under dekk. Batterisystemet på 2018 KW/h skal monteres i rommet hvor gasstanken står i dag. Parallelt vil klimaanlegget på båtene renoveres og oppgraderes til å benytte sjøvann som energikilde, sier Myrbø.

Landstrømanlegget settes opp

Mens båtene bygges om i Horten klargjøres kaianlegget på Aker brygge og Rådhusbrygge 4 for batterielektrisk drift, med Sporveien som byggherre. Et moderne landstrømanlegg med nok strøm til å elektrifisere hele Ruters båttransport, skal på plass. Det gamle, verneverdige gule huset på Rådhusbrygge 4, beholder fasaden. På innsiden skal det bygges nettstasjon med tilhørende tekniske installasjoner. Totalt vil det bli 8 MW strøm, fordelt på 4MW til Nesoddbåtene, 2MW til øybåtene og potensielt 2MW til hurtigbåtene. Det er allerede lagt trekkrør for å kunne trekke strømkabler under bakken på Rådhusplassen og frem til brygga.

En automatisk ladeplugg produseres for tiden i Italia. Den skal installeres på kaikanten på Aker brygge. Hver gang Nesoddbåten ligger til kai, vil den lade i ca. åtte minutter. Båtene har biodieselaggregater som reserveløsning, men denne strømtilførselen er tilstrekkelig til at de kan kjøre hele dagen.

MS «Huldra» inn som reservebåt

– Det er mange aktører som samarbeider for å få til en overgang til utslippsfri båttransport, og vi ser frem til å få MS «Kongen» tilbake i drift som batterielektrisk passasjerbåt. Som europeisk miljøhovedstad i 2019, er det gledelig at Oslo får på plass et landstrømanlegg som kan sikre batterielektrisk drift av Nesoddbåtene og Ruters øvrige båtruter, sier plandirektør Snorre Lægran i Ruter.

Mens MS «Kongen» er under ombygging, settes reservebåten MS «Huldra» inn i ordinær drift. Den har akkurat vært på overhaling, og skal gå i ordinær drift til alle de tre båtene er ferdig ombygd. MS «Huldra» har en passasjerkapasitet på 438 sitteplasser, som er noe færre enn de 600 plassene som MS «Kongen», MS «Dronningen» og MS «Prinsen» har.

Som en følge av at Nesoddbåtene skal gå på batterielektrisk drift, vil øybåtene i sommerperioden gå fra Rådhusbrygge 1.


 

- Annonse -