Ill.foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det er DNV GL og Pöyry Management Consulting som på oppdrag fra NVE har utarbeidet en vurdering av forventet kostnad knyttet til behov for nettinvesteringer i distribusjonsnettet, som følge av elektrifisering av personbiltransporten.

Rapporten som nå foreligger viser at hvis lading av elbiler skjer når strømforbruket er lavt, kan strømnettet håndtere en fullstendig elektrifisert personbilpark i Norge uten at det er behov for å investere i ekstra kapasitet.

– Alle elbiler i dag produseres med løsninger for smart lading. Det betyr at du selv kan styre når på døgnet du vil lade bilen. Nå trenger vi virkemidler som motiverer elbileiere til å lade når strømforbruket generelt er lavt, for eksempel om natten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding fra NVE.

Kan spare milliarder i nettinvesteringer

Rapporten anslår også behovet for investeringer dersom ladingen skjer når kapasiteten i strømnettet allerede er anstrengt. Anslagene viser at det da vil være behov for investeringer i strømnettet på om lag 11 mrd.

Det som da ligger til grunn er et scenario der all personbiltransport er elektrifisert, og med utgangspunkt i representative nettområder som representerer storby, forstadsstrøk og distriktsområder med bl.a. jordbruk og hytter.

«Trenger insentiver for smart lading av elbilen»

NVE mener at prissignaler gjennom nettleien er et viktig virkemiddel for å bidra til at elbillading skjer når strømnettet har ledig kapasitet. Nå jobber organisasjonen med jobber  endringer i hvordan nettleien skal utformes i framtiden, og formålet med arbeidet er blant annet å innføre insentiver som bidrar til smart lading.

– Smart lading som bidrar til å redusere behovet for investeringer i strømnettet, vil bidra til lavere nettleie for strømkundene, sier Lund.

Vurderingen NVE har fått utarbeidet gjelder kun behovet for nettkapasitet knyttet til elektrifisering av personbiltransporten. Investeringer knyttet til andre effektkrevende endringer i strømforbruket, vil komme i tillegg til anslaget på 11 mrd. Prissignaler som gir insentiver til å tilpasse forbruket til kapasiteten i strømnettet er derfor et viktig virkemiddel, skriver NVE.


 

- Annonse -