Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: NVE

Åpent brev til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.
Stortinget må be «regjeringen omgjøre NVEs vedtak om fristforlengelse for Øyfjellet vindkraftverk», gjennom å vise til 19. juni-vedtaket, slik Rødt foreslår, skriver Christina Fjeldavli.
Christina Fjeldavli henvender seg til NVE og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i dette innlegget.
Av Helge Briseid Risnes, teknologigründer og investor.
Breane i Noreg har minka mykje både i lengde, areal og tjukkleik sidan år 2000. Men samanlikna med  perioden frå 2000 til 2019 hadde åtte av dei målte breane vesentleg betre massebalanse i 2020.
Fem vindkraftverk er ferdigstilt, hvorav tre er bygget i Rogaland: Stigafjell, Vardafjellet og Skinansfjellet.
Nå snakkes det om at potensialet for et nytt norsk industrieventyr "bør være enormt".
Naturverninteresser og lokalbefolkning får følge av havfiskeorganisasjonen Fiskebåt.
I følge NVE er farenivået for flom på oransje nivå flere steder i landet.
NVE er enig i at kunnskapen om hvordan kraftverket kan påvirke trekkfugler og hvordan støy kan påvirke fisk, blir oppdatert. NOF reagerer sterkt på utvidelsen av fristen.