Hurtigladerutbyggingen får dytt i ryggen av Enova

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Fra høsten av vil Enova gi pengestøtte til utbygging i kommuner som har maks én hurtiglader fra før.

Dermed kan nesten 300 kommuner falle inn under tilbudet, som innebærer at Enova dekker 40 % av investeringskostnaden, med en øvre grense på 200.000 kroner pr hurtiglader. Tilbudet åpnes i midten av september, og det er prinsippet om førstemann til mølla som gjelder.

Audhild Kvam, markedsdirektør i Enova (Foto: Enova)

– Dette blir et startskudd for de mange stedene hvor elbilsatsingen ennå ikke har kommet i gang. Ordningen er relevant for aktører i nesten 300 kommuner, og vi håper å sparke i gang markedet i flest mulig av disse, sier markedsdirektør Audhild Kvam (bildet) i Enova.

– Blir ulønnsomme enda en stund

Fra før har Enova støttet etableringen av 230 hurtigladepunkter langs hovedveiene i Norge.

– Mange steder i distriktet er det så få elbiler at hurtigladestasjoner vil være ulønnsomme enda en god stund framover. Ved å tilby støtte til bygging av hurtigladere i disse kommunene, ønsker vi å gjøre elbiler til et reelt alternativ for enda flere, enda raskere, sier Kvam.

– Åpner for utvidet bruk av elbil på nye steder

Hun kan ikke si noe om hvor lenge tilbudet vil gjelde.

– Vi vil evaluere støttetilbudet årlig. For å framskynde utviklingen er det et poeng å få potensielle aktører i gang så raskt som mulig, og for dem er det uansett en fordel å være tidlig ute lokalt i sin kommune, sier Kvam i Enova, som påpeker at tiltaket vil åpne for utvidet bruk av elbiler på nye steder og for flere brukergrupper.

– Den nye satsingen kan bli viktig for taxier og annen lokal nyttetransport, samt pendlere og andre med lengre kjørelengder utenfor hovedfartsårene, avslutter hun.


 

- Annonse -