Hurtigladerutbyggingen får dytt i ryggen av Enova

1470

Fra høsten av vil Enova gi pengestøtte til utbygging i kommuner som har maks én hurtiglader fra før.

Dermed kan nesten 300 kommuner falle inn under tilbudet, som innebærer at Enova dekker 40 % av investeringskostnaden, med en øvre grense på 200.000 kroner pr hurtiglader. Tilbudet åpnes i midten av september, og det er prinsippet om førstemann til mølla som gjelder.

Audhild Kvam, markedsdirektør i Enova (Foto: Enova)

– Dette blir et startskudd for de mange stedene hvor elbilsatsingen ennå ikke har kommet i gang. Ordningen er relevant for aktører i nesten 300 kommuner, og vi håper å sparke i gang markedet i flest mulig av disse, sier markedsdirektør Audhild Kvam (bildet) i Enova.

Annonse

– Blir ulønnsomme enda en stund

Fra før har Enova støttet etableringen av 230 hurtigladepunkter langs hovedveiene i Norge.

– Mange steder i distriktet er det så få elbiler at hurtigladestasjoner vil være ulønnsomme enda en god stund framover. Ved å tilby støtte til bygging av hurtigladere i disse kommunene, ønsker vi å gjøre elbiler til et reelt alternativ for enda flere, enda raskere, sier Kvam.

– Åpner for utvidet bruk av elbil på nye steder

Hun kan ikke si noe om hvor lenge tilbudet vil gjelde.

– Vi vil evaluere støttetilbudet årlig. For å framskynde utviklingen er det et poeng å få potensielle aktører i gang så raskt som mulig, og for dem er det uansett en fordel å være tidlig ute lokalt i sin kommune, sier Kvam i Enova, som påpeker at tiltaket vil åpne for utvidet bruk av elbiler på nye steder og for flere brukergrupper.

– Den nye satsingen kan bli viktig for taxier og annen lokal nyttetransport, samt pendlere og andre med lengre kjørelengder utenfor hovedfartsårene, avslutter hun.


 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Din kommentar
Ditt navn her