Juni var en fuktig måned flere steder i Norge. Noen stasjoner i Finnmark, Nordland og på Østlandet fikk 100-150 prosent mer enn det som er normal nedbør i juni måned. Foto: met.no / Torhill Sjo
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Juni ble den åttende våteste junimåneden siden 1900.

 Det har vært to ganske våte måneder. Mens mai ble den fjerde våteste på over hundre år, ble juni den åttende våteste, sier klimaforsker Hanne Heiberg ved Meteorologisk institutt.

Til sammenlikning er 1964 den aller våteste juni måneden, da kom det 75 prosent mer nedbør enn normalen. 1927 er den tørreste juni måneden som er registrert, da kom det bare 20 prosent av forventet nedbør.

Det kom aller mest på Lurøy i Helgeland i Nordland 29. juni, da kom det 91,2 millimeter regn i løpet av et døgn. Noen stasjoner i Finnmark, Nordland og på Østlandet fikk 100-150 prosent mer enn den normale nedbøren. Fra Trøndelag og sørover var det ganske store geografiske variasjoner i nedbørmengder og kort vei fra tørre til våte områder.

En halv grad varmere enn normalen

Månedstemperaturen for hele landet lå 0,5 °C over normalen. Juni var dermed blant de tredve varmeste månedene siden 1900.

Relativt kaldest var det i Finnmark med avvik 0-1,5 grader under normalen. Relativt varmest var det i Møre og Romsdal med avvik fra 1,5 til 2 grader over normalen.

- Annonse -