Ill.foto: Trondheim (Foto: Wikimedia Commons / Åge Hojem/Trondheim Havn)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Konferansen startet tirsdag og varer ut uka.

I tillegg til at natureksperter og naturvernere kommer sammen for blant annet å presentere det nyeste innen forskning som berører biomangfoldkonvensjonen, vil det også komme delegasjoner og enkelte miljøministere fra rundt 115 land.

Videre vil det komme en rekke av verdens ledende eksperter på området og representanter fra blant andre World Economic Forum, OECD, FNs miljøprogram, konvensjonen for biologisk mangfold, EAT og WWF internasjonalt.

WWF Verdens naturfond kaller konferansen i Trondheim for «verdens viktigste denne uka».

– I år må det være annerledes

Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, sier dette om møtet:

– I år må det være annerledes. Naturvernere kan ikke lengre være de eneste som bryr seg.

WWF håper at Trondheimskonferansen kan legge et godt fundament for en internasjonal avtale for naturen som skal fremforhandles i Kunming i Kina i oktober 2020.

– En av de aller viktigste rapportene innenfor naturvitenskap, kanskje den viktigste noensinne, ble lagt frem i begynnelsen av mai. FNs naturpanel la frem forskning som viser at menneskeheten bruker mye mer natur enn vi kan uten å ødelegge økosystemene våre. Vi er helt avhengig av naturgoder som vann, luft, klimaet, jordsmonnet, pollinering og alt som kan høstes. Disse naturgodene kan vi ikke lenger ta for gitt, sier Solhjell.

– Gjennomgripende samfunnsendringer er påkrevd

Arrangøren Miljødirektoratet peker på at FNs naturpanel (IPBES) i sin globale utredning tegner et dystert bilde av tilstanden for naturmangfoldet i verden, og at gjennomgripende samfunnsendringer må til for å sikre naturen som livsgrunnlag for kommende generasjoner.

Funn fra Naturpanelets rapport vil bli presentert på konferansen av de tre forskerne som har ledet utredningen:

  • Sandra Diaz, professor, CONICET – Universidad Nacional de Cordoba, Argentina
  • Eduardo Sonnewend Brondizio, Professor, Indiana University, USA
  • Josef Settele, professor, Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Germany

Tirsdag arrangerte klima- og miljøminister Ola Elvestuen et internasjonalt politisk møte om naturmangfold, under konferansen, for å se bl.a. på finansiering og ambisjonsnivå.

Onsdag 3. juli holder Elvestuen et FN-møte som skal planlegge FNs 5. miljøforsamling i 2020.


 

- Annonse -