Ill.foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Når noen av verdens fremste forskere skal konkludere på et internasjonalt toppmøte i Geneve i neste uke, er det ventet at de tar til orde for et skifte til et vegetarisk kosthold rundt om i verden, for å hindre at den globale oppvarmingen ikke skal stige 1,5 grader over førindustrielt nivå.

Å bare fokusere på kutt eller eliminering i karbonutslipp fra fossilindustrien, fabrikker og kjøretøy, vil ikke være nok til å unngå katastrofale klimaendringer. Det går fram av et lekket utkast til en rapport fra toppmøtet hos IPCC (FNs klimapanel).

Menneskene må også i betydelig grad forandre på hvordan vi produserer og konsumerer mat, ifølge The Guardian.

– Vi er i ferd med å komme svært nær noen farlige tipping points i hvordan klimaet ter seg – men som denne lekkasjen fra IPCC-rapporten avslører, så kommer det til å bli veldig vanskelig å oppnå kuttene som behøves for å hindre at så skjer, sier Bob Ward til The Guardian. Ward er direktør ved det britiske instituttet Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.

Landbruk og annen arealbruk står for nesten en fjerdedel av drivhusgassene som slippes ut, mens halvparten av metangassutslippene i atmosfæren kommer fra kveg og rismarker. Nesten en fjerdedel av verdens landarealer er nå lagt beslag på av mennesker og deres bestrebelser for å dekke behovene til den økende befolkningsmengden, og for å utvikle og vedikeholde matsystemene.

Jordarealer må skjøttes langt mer bærekraftig, fremholder IPCC, og et markant skifte vekk fra et kjøttbasert kosthold må innføres dersom oppvarmingen av kloden ikke skal overstige 1,5 grader.

«Et sunt og bærekraftig kosthold, basert på grove kornsorter, grønnsaker, nøtter og frø – representerer betydelige muligheter for kutt i klimagassutslipp», heter det ifølge The Guardian i rapportutkastet.

Det er også ventet at FNs klimapanel vil gå inn for «bedre tilganger til markedene, styrking av kvinnelige bønder, økt tilgang til tjenester fra landbruket, bedre sikkerhet i jordforvaltningen, og raske varslingsrutiner på vær, avlinger og sesongartede klimavariasjoner».

IPCC-toppmøtet er ferdig 6. august. 190 nasjoner ventes å møte på slutten av 2020 til det største klimafokuserte toppmøtet siden Parisavtalen ble fremforhandlet i 2015.

Klimaeksperter og andre observatører ber på sosiale medier inntrengende om at ledere på alle myndighetsnivåer tar på alvor advarselen fra IPCC, og presser på for markante endringer i landbruks- og matsystemene.


Denne artikkelen ble først publisert på nettstedet Common Dreams, under CC-lisens.

- Annonse -