Her er en av Trondheims nye metrobusser. Foto: AtB.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Metrobussene er ifølge kollektivselskapet AtB, ryggraden i kollektivtilbudet i Trondheimsområdet fra august 2019.

58 metrobusser vil trafikkere tre metrobusslinjer. Metrobussene er biodieselhybrider, som betyr at de driftes av både HVO biodiesel og strøm, og dermed er Co2-nøytrale.

Bussene er i underkant av 24 meter lange og har plass til rundt 142 passasjerer. Til sammenligning har dagens leddbusser plass til rundt 97 passasjerer. Metrobussene har fire døråpninger med «sliding doors», likt det som brukes på t-bane/metrobaner, for effektiv og trygg av- og påstigning.

36 elbusser

Elbussene blir det i denne omgang 36 av. Batteriene på el-bussene vil være plassert på takene. Bussene vil automatisk bli ladet opp i løpet av tre til seks minutter på hver endeholdeplass via såkalte pantografer. I tillegg vil alle bussene ha vedlikeholdslading på depot når de ikke kjører i rute.

Elbussene er mellom 12 og 18 meter og har plass til henholdsvis 60 og 100 passasjerer.

Vegetabilske oljer og animalsk fett

Resten av Trondheim by får moderne bybusser på mellom 10,5 og 18 meter. Bybussene tar mellom 70 og 110 reisende, og skal driftes på biogass eller HVO biodiesel. Råstoffet til biodieselen er vegetabilske oljer og animalsk fett. MAN er stor leverandør her, og står for 189 nye busser.

Dermed driftes alle de nye bybussene også med fornybare energikilder, og i tillegg er CO2-utslippene fra begge energikildene redusert med over 90 % sammenlignet med fossil diesel. Biogass har dessuten minimale partikkelutslipp og utslipp av NOx.

HVO biodiesel blir også drivstoffet på bussene i resten av Stor-Trondheim, som innbefatter Klæbu, Melhus og Malvik. Disse forstadsbussene er mellom 11,9 og 15 meter og tar mellom 60 og 100 passasjerer.

189 MAN Lion’s City bybusser er levert til Tide Buss AS og Vy Buss AS for to anbud i Trondheim-området. Foto: Nicolay Søderlind, MAN.

 

- Annonse -