Svenn Olsen, med Eirik ved siden av. Foto: Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Miljøenquête – Svenn Olsen


– Skal vi føle skam når vi reiser med fly?

– Litt skam hvis vi flyr mye, flere ganger i året.

– Hvis du hadde gått i niende klasse i dag – hadde du blitt med på skolestreik for klima?

– Nei, helt sikkert ikke. Jeg var ikke moden nok som niendeklassing og var ikke samfunnsengasjert.

– Hvem fortjener ros for sin innsats for klima og miljø i Norge?

– Hurtigruten, for de har kuttet ut engangsbestikk av plast.

– Skal vi ha ulv i form av levedyktige flokker i Norge?

– Jeg synes det, men jeg bor ikke et sted der jeg føler det på kroppen selv.

– Kjører du elbil eller bil som går på diesel/bensin?

– Jeg kjører dieselbil, uten AdBlue. Men jeg prøver å sykle mye, og kjører ikke bilen annet enn når jeg bruke den.

– Skal vi ha storstilt utbygging av landbasert vindkraft i Norge?

– Jeg tror en moderat vindkraftutbygging kan gå an i Norge, siden vi har så mye vannkraft.

– Hvordan løser vi problemet med plastforsøpling?

– Vi kan begynne med å handle frukt og grønt uten plastemballasje. Da får vi dårligere holdbarhet på maten, men vi får bli flinkere til å spise opp. 

– Vil miljø og klima bety noe for deg når du skal stemme ved kommunevalget til høsten?

– Definitivt.

– Hvilken karakter vil du gi dagens regjering på klimapolitikken – på en skala fra 0 til 10?

– 5,5.

– Bør det settes en sluttdato for oljevirksomheten i Norge (og i så fall, når)?

– Det er vanskelig å sette en sluttdato, men jeg har tro på en gradvis utfasing. Vi er avhengige av den, så vi kan ikke bare kutte den ut uten at den erstattes med noe annet. Men den må avvikles etter en plan.

- Annonse -