Anja Rudshagen. Foto: Naturpress.

Miljøenquête – Anja Rudshagen


– Skal vi føle skam når vi reiser med fly?

– Litt flyskam tror jeg det er godt at alle har.

– Hvis du hadde gått i niende klasse i dag – hadde du blitt med på skolestreik for klima?

– Ja, det hadde jeg helt sikkert vært med på.

– Hvem fortjener ros for sin innsats for klima og miljø i Norge?

– Det kan være mange egentlig, men jeg kommer ikke på noen spesiell som jeg vil utpeke.

– Skal vi ha ulv i form av levedyktige flokker i Norge?

– Ja, jeg synes jo det, men det er nok lettere for meg å si fordi jeg bor i et område der jeg ikke har det nært på kroppen.

– Kjører du elbil eller bil som går på diesel/bensin?

– … jeg har ikke elbil … 

– Skal vi ha storstilt utbygging av landbasert vindkraft i Norge?

– Det er en debatt som jeg ikke har satt meg så mye inn i. Usikker.

– Hvordan løser vi problemet med plastforsøpling?

– Først og fremst gjenvinning, og så må vi handle og bruke mindre plast. 

– Vil miljø og klima bety noe for deg når du skal stemme ved kommunevalget til høsten?

– Ja, mer enn det noengang har gjort før.

– Hvilken karakter vil du gi dagens regjering på klimapolitikken – på en skala fra 0 til 10?

– 3.

– Bør det settes en sluttdato for oljevirksomheten i Norge (og i så fall, når)?

– Det bør det helt sikkert, men jeg vet ikke hvilket tidspunkt det bør være.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?