På Ammerud i Oslo planlegges boligprosjektet Oen, et sirkelformet bygg med 150 leiligheter og solceller på taket. Leilighetsbygget blir bygd etter internasjonal plusshusstandard (ZEB-O) Ill.: Code.

Forskningsprosjektet Syn.ikia har som mål å øke andelen nabolag med overskudd av fornybar energi i Europa.

NTNU har gjennom forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) i smarte byer fått midler av EU til å forske på bærekraftige nabolag i Europa. SINTEF og OBOS er med som partnere.

Navnet syn.ikia, som kommer fra gresk, betyr «nabolag», «pluss» og «hjem.» Dette reflekterer hovedfokuset i prosjektet, nemlig å utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker. En viktig del av dette blir å undersøke hvordan man kan utvikle bærekraftige nabolag i forskjellig klima og under ulike forutsetninger.

Fire demoprosjekter i fire forskjellige land

Syn.ikia skal utarbeide konkrete løsninger for hvordan slike nabolag kan realiseres. Ved hjelp av fire demoprosjekter i fire forskjellige klima og land (Norge, Spania, Nederland og Ungarn) skal det testes ut ny teknologi og nye løsninger. Det endelige produktet vil være fire reelle nabolag som vil representerer fire måter å realisere framtidens boligområder på i Europa.

De fire demoprosjektene i tall:

  • 4 ulike typer klima i Europa

  • 24 000 m2 med nye og oppgraderte bygninger

  • 860 beboere

  • 1 250 000 m2 totalareal

  • 58 600 000 euro investert i nabolagene

– Et ambisiøst prosjekt

– Syn.ikia-konseptet støtter seg på samspillet mellom ny teknologi, energieffektivitet og fleksibilitet, energideling mellom brukere, gode arkitektoniske- og romløsninger, bærekraftig livsstil og brukerinvolvering på nabolagnivå. Det er et ambisiøst prosjekt, sier Niki Gaitani, som er prosjektkoordinator på vegne av NTNU.

Sintef og Obos med som partnere

Prosjektet har et forskningsbudsjett på € 7 435 279, og involverer 13 partnere fra totalt seks land: Norge, Danmark, Spania, Belgia, Ungarn og Nederland. Fra norsk side er Sintef og Obos med, i tillegg til NTNU som er koordinator.

– Syn.ikia består av en rekke innovasjoner inkludert nyskapende strategier, prosesser og teknologier. Vi skal bidra til at disse innovasjonene blir tatt i bruk av flest mulig. Plussenerginabolag vil snart bli en realitet, sier Ann Kristin Kvellheim i Sintef, som skal lede forskningsaktivitetene i prosjektet tilknyttet innovasjon.

Obos er med i Syn.ikia med det nye boligprosjektet O-en ved Ammerud T-banestasjon i Oslo.

– O-en vil bestå av ca. 150 leiligheter og blir bygd etter internasjonal plusshusstandard (ZEB-O). Vi gleder oss til å samarbeide med NTNU og de andre partnerne i Syn.ikia, sier miljødirektør Birgitte Molstad i Obos.

Prosjektet faller inn under EUs rammeprogram for forskning «Horizon 2020» og vil vare i 4,5 år fra januar 2020.


Denne artikkelen bygger på en tilnærmet uredigert pressemelding fra Sintef.

- Annonse -
Vil du annonsere her?