Ungdom er mest bekymret for framtida, på grunn av klimaendringer, viser ny undersøkelse. Ill.foto: Pixabay.

Og klimaendringene og dets virkninger på lokalsamfunnene er ikke lenger noe som bare truer en gang i framtiden.

For 7 av 10 nordmenn har allerede erfart klimaendringer i egen kommune, viser en ny forbrukerundersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag for Nordisk Miljømerking.

Dette er en markant endring sammenlignet med tidligere undersøkelser, der 11 prosent i 2013 og 31 prosent i 2015, svarte at de hadde erfart konsekvenser av klimaendringer i eget nærmiljø (TNS Gallups Klimabarometer).

Disse undersøkelsene er ikke direkte sammenlignbare med årets, men en andel på hele 69 prosent i 2019 tyder på at andelen som har erfart konsekvenser av klimaendringene i egen kommune har økt kraftig de siste fire årene.

Varmere, mindre snø, årstidsforandringer

Det er endringer i årstidenes start og varighet, høyere temperaturer og mindre snø som  flest merker seg. Det er også flere som har erfart ekstreme naturhendelser som de mener er en konsekvens av klimaendringer. 18 prosent har observert flere eller kraftigere skog- og lyngbranner, og like mange har observert flere eller sterkere stormer eller orkaner. 12 prosent har observert mer flom.

Nesten 1 av 4 nordmenn er klimafornektere

Fortsatt er det 23 prosent som mener klimaendringer og global oppvarming er naturlige endringer som ikke er en konsekvens av menneskelig aktivitet. Det er færrest blant de under 30 år (16-29 år). Her er det 16 prosent som mener klimaendringene ikke er menneskeskapt. De aller fleste nordmenn, 3 av 4 (75 prosent), svarer at de opptatt av hva de personlig kan gjøre for å ivareta miljøet. 2 av 3 (62 prosent) er også redd for at vi er på vei mot en miljøkatastrofe om vi ikke endrer våre vaner fort.

– Mange opplever nå klimaendringer på kroppen, og det fører til at folk bekymrer seg. Det som er viktig nå, er å vise folk at det er mulig å gjøre noe for å stoppe den negative utviklingen. Politikerne våre må ta grep, men du og jeg kan også strekke oss litt lenger, og da må det bli enklere å leve mer bærekraftig i hverdagen, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket, Anne-Grethe Henriksen.

De yngste er mest bekymret og gjør mest for miljøet

Blant de yngste (16-29 år) mener hele 70 prosent at vi er på vei mot en miljøkatastrofe om vi ikke endrer våre vaner fort. De skiller seg også ut ved hva de har gjort for å redusere sin egen belastning på miljøet de siste to årene. 38 prosent har redusert kjøttforbruket sitt og 26 prosent har unngått å fly når det var andre transportmuligheter tilgjengelig.

– Mange unge er grepet av alvoret i klimaendringene. Det ser vi i klimastreikene, klimabrølet og i det sterke skolevalgresultatet til profilerte miljøpartier som Venstre, SV og MDG. Jeg håper og tror at dette skal smitte over på stadig flere voksne. Og vi merker heldigvis også økt engasjement hos mange næringsaktører som gjerne vil ha hjelp til å redusere miljøbelastningen til det de driver med, sier Henriksen.


- Annonse -
Vil du annonsere her?