Sitatet over er fra investor Brynjulf Skaugen, gitt til Dagens Næringsliv denne uka i forbindelse med Paretos olje- og offshorekonferanse i Oslo.

Skaugens kommentar var myntet på MDGs Lan Marie Berg, som i sin seierstale til partiets valgvake mandag kveld blant annet uttalte dette:

– Det er spesielt to grupper som skjelver litt ekstra i buksene i kveld. Den første er oljelobbyen, som innser at tiden da det var greit å tjene penger på å ødelegge fremtiden vår snart er forbi. Og den andre er utdaterte politikere som i årevis har feiget ut. De har sovet i timen i 30 år.

Hun sa også:

– Til alle politikere og eksperter som i tiår etter tiår har sagt at radikal miljøpolitikk er en tapersak og det eneste som gjelder er å bygge nye motorveier og gi oljeindustrien alt det den peker på: Dere tok feil.

At Lan Marie Berg i gledesrusen over valgresultatet ikke brydde seg om å finpusse ordvalgene slik at de falt i smak hos oljeinvestorer er hverken overraskende eller noe man trenger å unnskylde. Det kommer ikke som noe sjokk at folk fra oljebransjen ikke applauderer slike uttalelser.

For Berg har selvsagt rett i at politikerne har sovet i timen altfor lenge. Og oljeindustrien og dens lobbyister har vært bremseklosser for en bærekraftig utvikling. Samtidig har de  tråkket gassen i bånn for olje- og gassvirksomhet overalt hvor tenkes kan – på bekostning av framtidige generasjoner.

Skal vi kanskje tro på at oljelobby og industrilobby helt av seg selv ville ha gått i bresjen for å omstille samfunnet til å bli bærekraftig, fornybart og sirkulært?

Nei, ansvaret er tatt av en helt annen gruppe i samfunnet, miljøbevegelsen. Uten miljøbevegelsens innsats, press og krav, ville det stått mye verre til i dag, ikke bare i klimasaken, men når det gjelder alle sider ved natur og miljø.

Store deler av næringslivet generelt har heldigvis våknet. Det skjer innovative, grønne omstillingsprosesser hele tiden, i tusenvis av bedrifter og i de aller fleste sektorene. Problemet er bare at vi har så dårlig tid. Endringene må skje enda fortere, kuttene må være større.

Tidsaspektet kommer tydelig fram i to nye miljøundersøkelser som er lansert denne uka. I analysen Energy Transition Outlook, presentert av DNV GL, går det fram at selv om endringene i energisystemene går raskt, er det ikke raskt nok til å nå målene fastsatt i Paris-avtalen. CO2-utslippene vil fortsette å øke, før de når et toppunkt i 2025. De forventede utslippsnivåene de neste tiårene indikerer en oppvarming på omtrent 2,5ºC ved slutten av århundret.

Og 1,5 graders målet svinner mer og mer: Allerede om ni år, i 2028, er karbonbudsjettet vårt brukt opp for oppnåelse av dette målet, om vi fortsetter med samme utslippstempo som i dag.

Ikke rart da at den andre undersøkelsen, gjort for Nordisk Miljømerking (Svanen), viser at norske ungdommer er pessimister (undersøkelsen er gjort før funnene av den andre ble kjent). Hele 7 av 10 unge, i alderen mellom 16 og 29 år, mener at vi går mot en klimakatastrofe om vi ikke endrer våre vaner fort. Samtidig er det de unge som er flinkest til ikke å belaste miljøet, viser undersøkelsen.

Et nedslående funn i undersøkelsen er at så godt som hver fjerde nordmann fortsatt ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Det er så man må klype seg i armen.

Tilbake til Lan Marie Berg og MDG: Brynjulf Skaugen mener at Berg ikke har noe på Stortinget å gjøre, etter å ha hørt henne på seierstalen etter valget. Det er en tåpelig uttalelse, og ønsket hans blir neppe oppfylt. Berg er allerede en viktig politiker i Oslo, og det vil ikke komme som noen overraskelse om hun også snart havner på Stortinget. En slik plass vil hun lett forsvare. Norge og klimaet trenger henne.

Men både Berg og MDG har en jobb å gjøre før stortingsvalget om to år. Kritikken som har rammet både henne og partiet om elitisme og avstand til vanlige folks dagligliv er ikke grunnløs. Det står respekt av MDGs dristighet og betingelsesløse klimapolitikk, særlig i Oslo, men skal partiet øke ytterligere i sin oppslutning til stortingsvalget om to år bør det lyttes mer ydmykt til store velgergupper som i dag vender MDG ryggen.

Det behøver ikke gå på bekostning av prinsipper og god klima- og miljøpolitikk.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?