Ill.foto: Pxhere.
- Annonse -

–  Det er snakk om enorme mengder is som har forsvunnet. Sjøisen i september er redusert med 3,3 millioner kvadratkilometer siden 1979. Det tilsvarer hele India i størrelse, eller ni ganger Norge, sier Thomas Lavergne, seniorforsker ved Meteorologisk institutt.

Isutbredelsen er målt via satelittdata fra september 1979 til september 2019. Resultatene sammenfaller med hva som kom fram i FNs klimapanels spesialrapport om hav og is som ble lansert 25. september. Den tar for seg hvordan klimaendringene påvirker hav, kyst, polare områder og høye fjellområder.

Artikkelen fortsetter under illustrasjonen

Smeltingen av havisen i Arktis er dramatisk og overvåkes daglig. Her ser vi nedgangen fra 1980 og fram til i dag 25. september. Kilde: Meteorologisk institutt/EUMETSAT

– Den dramatiske issmeltingen får store konsekvenser, både i Arktis og for oss i Norge. Åpent hav påvirker fiskeri, turisme og oljevirksomheten i nord – på godt og vondt, sier Lavergne i meldingen som MI har publisert.

Det er klimagassutslipp, og særlig CO2, som er viktigste årsak til den kraftige issmeltingen.

– Dersom vi kutter drastisk i klimagassutslippene i henhold til Paris-avtalen, vil vi kunne beholde deler av den arktiske sjøisen gjennom året. Det er en tankevekker at det er mulig å stoppe denne utviklingen, sier Lavergne.

Smeltende sjøis fører ikke til havnivåstigning i seg selv. Den såkalte albedo-effekten, at mørkt hav fortrenger hvit is, gir imidlertid økt varmeenergi til havet fra solinnstrålingen.

Isfritt Arktis i september om maks 30 år

Isdekket i Arktis varierer i løpet av året, og er på sitt største i mars. Da er området som dekkes av is tre ganger så stort som i september. Utover våren og sommeren tiltar smeltingen.

Lavergne påpeker at selv om isutbredelsen varierer med år og sesong, er nedgangen tydelig.

– Mye tyder på at Arktis vil være isfritt i september om 20-30 år dersom vi fortsetter med dagens utslipp av klimagasser. Det vil si at man vil kunne seile fra Tromsø gjennom Nordpolen til Stillehavet og Asia, sier han.

Global oppvarming på 2 grader gir 6-7 grader på Svalbard

At havisen gradvis blir borte får store konsekvenser for Svalbard, et av stedene i verden der klimaendringene skjer raskest. Dersom den globale oppvarmingen når to grader, blir Svalbard hele seks til syv grader varmere. Den store temperaturøkningen skyldes delvis at havisen rundt øygruppen smelter.

Meteorologisk Institutt har lansert en internettportal, Cryo, som samler informasjon om sjøisutbredelse og gir daglige oppdateringer.


 

- Annonse -