Plastbestikk er snart historie. Foto: Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Miljødirektoratet foreslår et nasjonalt forbud mot enkelte engangsprodukter i plast, blant annet sugerør, bestikk og tallerkener.

Produktene anses i stor grad å bidra til forsøpling på europeiske strender.

Norge følger med dette opp krav som ligger i EUs direktiv om plastprodukter. I EUs medlemsland vil forbudet tre i kraft 3. juli 2021 som følge av dette direktivet. Eventuell ikrafttreden av regelverket i Norge før i EU vil føre til merkostnader, og det bør  vurderes om det vil være i strid med våre EØS-rettslige forpliktelser, skriver Miljødirektoratet.

Dette er engangsproduktene i plast som etter forslaget skal forbys:

Bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner, ballongpinner og bomullspinner, i tillegg til take away-matbeholdere og drikkebegre laget av ekspandert polystyren (isopor).

Miljødirektoratet mener at forbudet kan redusere bruken av slike engangsprodukter i Norge med 1,9 milliarder enheter årlig. Dette baserer seg på utredninger som konsulentselskapet Mepex har gjort på oppdrag fra MD.

– Utfasingen har allerede kommet langt

Selv om mesteparten av engangsplasten havner i avfallsstrømmer og blir tatt hånd om på en god måte, vil forbudet hindre spredning til naturen av disse produktene med om lag 6 millioner enheter, ifølge Mepex.

– Slike engangsprodukter kan relativt enkelt erstattes med andre engangsprodukter i andre materialer, eller aller helst i ombruksprodukter. Utfasingen har allerede kommet langt for enkelte av produktene. Vi forventer at flere og rimeligere alternativer blir tilgjengelige på markedet i løpet av de nærmeste årene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter vil også kunne bli resultatet av et forbud mot engangsplast, skriver MD.


 

- Annonse -