Illustrasjonsfoto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Torsdag erklærte EU-parlamentet klimakrise globalt og i Europa. Parlamentet vedtok også at EU på det kommende FN-toppmøtet i Madrid, COP25, skal forplikte seg til klimanøytralitet for unionen innen 2050.

Resolusjonen om klimakrise ble vedtatt med 429 mot 225 stemmer. Bestemmelsen om at EU skal forplikte seg til klimanøytralitet innen 2050 på det kommende COP25-møtet ble vedtatt med 430 stemmer mot 190.

Tre hovedpunkter ble vedtatt i dag:

  • Kommisjonen skal sørge for at alle vedtak av økonomisk og juridisk art som gjøres er i tråd med 1,5-graders målet
  • EU skal kutte sine utslipp med 55 % innen 2030, og være klimanøytrale innen 2050
  • Arbeide for reduksjon av globale utslipp fra skipsfart og flytrafikk

Parlamentet ber dessuten innstendig alle EU-land om å avvikle all direkte og indirekte subsidiering av fossile brennstoff, heter det videre i pressemeldingen.

Målet om klimanøytralitet innen 2050 har EU-kommisjonen gjort vedtak om tidligere, men det har ennå ikke fått støtte fra Europarådet fordi Polen, Ungarn og Tsjekkia er i mot.

EU bør bruke mer penger på klimatiltak, mener Parlamentet, og uttaler at EU-landene minst må doble sine innbetalinger til det internasjonale Grønne klimafondet. Det bemerkes også at forpliktelsene som utviklingslandene har påtatt seg ikke er tilstrekkelig til å nå det samlede målet på 100 mrd USD innen 2020.

– EU-parlamentet har nettopp tatt en ambisiøs posisjon, sett i lys av det kommende COP25 konferansen i Madrid, sa Pascal Canfin, leder av miljø,- helse, og matsikkerhetskomitéen i debatten mandag.

– Gitt klima- og miljøkrisen som vi har er det essensielt at vi reduserer drivhusgassene med 55 % innen 2030. Det sender også en klar melding til EU-kommisjonen noen få uker før publiseringen av «Communication on the Green Deal», sa Canfin.


 

- Annonse -