Elisabeth Grieg, styreleder i Grieg Maturitas og Christine Spiten, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond. Foto: Marian Rui Slettebakken.

Stiftelsen Grieg Foundation har signert en avtale med WWF Verdens naturfond. Sammen skal de drive et prosjekt som skal halvere plastavfallsmengdene i tre filippinske havnebyer.

Målet er å få til halveringen innen 2023. De tre byene er Manila, Puerto Princesa og Batangas.

Byområder og elver i Sørøst-Asia lever med ekstra store plastforsøplingsproblemer, og en høy andel av plasten i havene stammer herfra.

– Grieg Gruppen er opptatt av globale løsninger som bidrar til å sikre en bærekraftig fremtid for alle. Dette inkluderer å bidra til å gjenoppbygge et bærekraftig og ressursrikt hav. Derfor har Grieg Foundation inngått samarbeid med WWF Verdens naturfond. Vi har tro på at utfordringer må løses gjennom felles innsats. WWF har kompetanse på plastproblemet og hva det gjør med havet og vi ser frem til å samarbeide med de på dette, sier Elna-Kathrine styreleder i Grieg Foundation, i en pressemelding.

Grieg Gruppen har i mange år samarbeidet med WWF lokalt på Filippinene da en stor del av Griegs forretningsaktivitet er knyttet til dette landet. Sammen skal de to partene utvikle et prosjekt hvor ambisjonen er 50 prosent reduksjon av tilførselen av plastavfall i havet fra tre store havnebyer i Filippinene innen 2023.

– WWF er den rette samarbeidspartneren for å nå de ambisiøse målene vi setter for prosjektet. Vi deler også holdningen om at det er viktig både å stoppe tilførselen av plast ved kilden, samt å plukke plast som allerede har havnet i havet. Lykkes vi med dette prosjektet, skal kunnskapen spres, sier Elisabeth Grieg, styreleder i Grieg Maturitas.

Verdens tredje mest plastforurensende land

Ifølge WWF er Filippinene i 2019 rangert som verdens tredje mest plastforurensende land, etter Kina og Indonesia. Utfordringen med plast der er enorm, i et land hvor halvparten av de 100 millioner innbyggerne er avhengig av fiske.

– Vi jobber for å oppnå resultater der behovet er størst. Samarbeidet med Grieg Foundation betyr at vi kan trekke på kompetanse fra hele Grieg Gruppen. Det er gjennom denne typen aktivt samarbeid vi kan få målbare resultater, sier Chrisma Salao, visepresident for naturvernarbeidet til WWF Filippinene.

Prosjektet vil starte med lokal kartlegging i samarbeid med lokale havnemyndigheter og organisasjoner ansvarlig for avfallshåndtering. Videre vil både lokale og globale interessenter involveres i innovasjonsprosjekter. Det vil bli lagt vekt på å engasjere og utdanne også andre selskaper fra andre næringer enn maritim sektor. Selskap/næringer som har en klar innvirkning på den lokale forurensningen av plastavfall vil bli involvert.

– Kunnskap er kjernen i prosjektet

Grieg Gruppen skal bidra med sin innsikt i utfordringene fra sin globale, havbaserte virksomhet fra flere sektorer. Kunnskap er kjernen i prosjektet, blir det understreket.

– Vi ønsker å dele vår kompetanse og aktivt jobbe sammen med WWF om utfordringene, med innovasjon og konkrete løsninger. Vi ser på dette som definisjonen av et ekte partnerskap hvor vi som et selskap i Grieg Gruppen skal bidra inn til løsninger og selv jobbe for å bli en del av løsningen, sier Matthew Duke, CEO i Grieg Star.

Greig Gruppen støtter WWF med 12 millioner kroner til prosjektet, ifølge E24.

– Samarbeid med næringslivet driver innovasjon, akselererer bærekraftig utvikling og skaper resultater for naturvern. I WWF ser vi frem til å jobbe sammen med Grieg Gruppen om å bidra til å løse vårt globale plastproblem. Med støtten fra Grieg Foundation og kompetansen fra selskapene i Grieg Gruppen skal vi sammen med WWF Filippinene jobbe for å vise hvordan havnebyer kan løse problemet med plastforsøpling, sier Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Andaur legger til at ambisjonen med dette prosjektet er at mange kan dra nytte av løsningene man kommer frem til.


 

- Annonse -