Forsøpling er fortsatt vårt eget ansvar.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det handler om hvordan plast kan resirkuleres best mulig, slik at brukt plast blir en råvare i stedet for avfall.

– Plast har så mange gode egenskaper at det er vanskelig å se for seg en verden uten den. Materialet er lett, formbart og svært holdbart. Men de samme egenskapene gjør også plast til et miljøproblem, sier seniorforsker Cecilia Askham ved Østfoldforskning i Fredrikstad, til Vekst i Fredrikstad.

Askham er leder for prosjektet SirkulærPlast, som har pågått siden ifjor. Fortsatt gjenstår to år av prosjektarbeidet.

– Et av de sentrale spørsmålene vi prøver å løse, er hvor lenge plast kan resirkuleres uten å miste egenskapene, sier Jon Hermansen. Han er delprosjektleder i selskapet som har tatt initiativ til forskningsstudien, Fredrikstad-firmaet Biobe.

Flere andre virksomheter, blant annet renovasjonsselskaper og konsulentselskaper, deltar i prosjektet. Finansieringen er et spleiselag mellom de forskjellige bedriftene og Oslofjordfondet, som er et regionalt forskningsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold fylker.

Ser på økt grad av gjenbruk

En «etablert sannhet» om at man kun kan bruke 20 prosent gjenbrukt plast i nye materialer uten å redusere kvaliteten betraktelig, skal blant annet utfordres.

– Plast er egentlig langkjeder av karbon og hydrogen. Hver gang plasten gjenvinnes, kan den kjeden bli kortet ned, noe som vil gi dårligere kvalitet. Forsøkene hos Re-Turn har imidlertid vist at noen plasttyper har så gode egenskaper at gjenbruk ikke gir problemer for neste produkt. På andre plasttyper må vi se på muligheter for å blande inn enten ny plast eller andre tilsetninger, sier Cecilia Askham til Vekst i Fredrikstad.

At hele verdens plastproblem vil bli løst i Fredrikstad vil ikke prosjektleder Askham love. Man kan komme et stykke på vei, men forsøpling er et problem som ikke kan løses i SirkulærPlast, understrekes det.

Forbrukerne må fortsatt gjøre sin del av jobben

– Jeg tror at vi kan bidra med en del av løsningen. Men problemet er mangfoldig, og vi trenger mangfoldige løsninger. Vi har verdensledende bedrifter med i prosjektet. Og jeg merker stor interesse for hva vi kommer fram til, også internasjonalt, både fra EU, næringen og andre forskere, sier hun.

– Men også forbrukene må gjøre sitt. De må blant annet aldri kaste plast i naturen. Da kan det jo aldri bli gjenvunnet, sier Cecilia Askham.

Les hele saken på Vekst i Fredrikstad.


 

- Annonse -