Rasmus Hansson. (Foto: Coop Norge).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017, og har som ambisjon å bli Norges viktigste private bidragsyter for å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast.

Mer spesifikt handler det i stor grad om å redusere bruken av plastposer. I noen land har plastposer blitt helt forbudt. I Norge må medlemmer i Handelens Miljøfond fra 15. august i år betale 50 øre pr plastpose, men fristilles til bestemme prisen ut til kunde.

Skal dele ut 3-400 millioner hvert år

Fondets kapital skal brukes til å:

  • forebygge og rydde opp plastforsøpling, ikke minst knyttet til marin forsøpling
  • redusere plastposeforbruket
  • øke ressurseffektiviteten gjennom å støtte tiltak som bidrar til økt gjenvinning av plast

Det er planen å bruke mellom 300 og 400 millioner kroner hvert år til disse tiltakene, penger som hentes fra fondet.

Nå får Eirik Oland, som har fungert som leder av fondet i oppbyggingsfasen, avløsning av en permanent leder.

– Vi ser frem til å utvikle Handelens Miljøfond videre, og er veldig glad for å ha fått Rasmus Hansson på plass som daglig leder. Vi ser frem til samarbeidet, sier Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop Norge og styremedlem i Handelens miljøfond.

Er optimist

Rasmus Hansson erklærer seg som miljøoptimist ved inngangen til den nye jobben.

– Når hele varehandelen går sammen med forbrukerne om å løse miljøproblemer, da skal vi få til mye. Ambisiøs miljøpolitikk vil alltid være nødvendig, men det er når næringslivet selv tar tak at de store resultatene kommer. Jeg gleder meg fryktelig til å være med på dette, sier Hansson.

Handelens Miljøfond har satt seg som mål at alle butikker som selger plastbæreposer blir medlemmer. Dagens medlemmer omsetter allerede nesten 90 prosent av alle norske plastbæreposer, blir det opplyst.

Den første åpne utlysningen av midler fra fondet skjer i november i år.


 

- Annonse -