Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Virke.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Onsdag var kulturvirksomheter, organisasjoner og politikere samlet i Oslo for å lansere arbeidet med å skape et grønt veikart for kultursektoren.

− Kultursektoren har kraften til å til å bevege hele Norge i en mer bærekraftig retning. Vi ønsker å være drivkraften bak det grønne skiftet for kunst- og kulturfeltet, og vil gjerne ha med hele kultur-Norge på denne satsingen, sier Rhiannon Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser.

Hovedorganisasjonen Virke, Norske Konsertarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus er initiativtakere til veikartet. I en pressemelding som Virke har sendt ut påpekes det at Norge har kulturvirksomheter over hele landet, at de er mange, og de gir arbeidsplasser i hvert et hjørne av landet, men de bidrar også til transport og forbruk.

– Har et eget ansvar

Initiativtakerne mener sektoren har et ansvar for å forminske klimaavtrykket de selv og leverandører deres har, og ikke minst for å formidle kunnskap, inspirere og skape gode holdninger.

− Mange tenker ikke primært på kultursektoren i sammenheng med klima og bærekraft, men sektoren har store muligheter og dermed også et stort ansvar. Formålet med å utarbeide et grønt veikart er både å bli bedre selv, og å inspirere andre til bidra til å løse klimautfordringen, sier Tone Østerdal, daglig leder av Norske Konsertarrangører og en av initiativtakerne til veikartet.

Elvestuen: – Alle sektorer må med

Kulturminister Trine Skei Grande og klima- og miljøminister Ola Elvestuen var til stede på arrangementet.

− Kultursektoren er stor og voksende i Norge. Den er en viktig arbeidsgiver, næring, og del av Norge som turistdestinasjon. Det er en sektor med store ringvirkninger – med det følger ansvar og mulighet til å bidra til det grønne skiftet. Derfor er det av stor betydning at en samlet sektor tar dette initiativet. Jeg ser frem til å få gode innspill på hvordan myndighetene kan spille på lag med sektoren i dette viktige arbeidet, sier Skei Grande.

Klima- og miljøministeren peker på viktigheten av å få med alle norske virksomheter om klimamålene skal nås.  

− Regjeringen har ambisiøse klimamål. Da må alle sektorer med. Det er en stor omstilling som står foran oss. Kultursektoren har en særlig sterk posisjon for selv å ta ansvar samtidig som de øker bevisstheten, kunnskapsnivået og engasjementet for klima og miljø, sier Elvestuen.


 

- Annonse -