Stortingsrepresentant og nasjonal talskvinne for MDG, Une Bastholm. Foto: MDG / Flickr.
- Annonse -

Stortinget svikter dyrene, igjen! Jeg ble den eneste i Stortinget som IKKE stemte for pelsdyrnæringens omkamp om kompensasjon.

Omkampen vil føre til nye utsettelser og mer dyrelidelse, og jeg er redd den også kan føre til at pelsforbudet blir stoppet av en ny regjering med et nytt flertall i 2021. Utredninger tar lang tid, og denne regjeringen sitter bare ett og et halvt år til.

Kompensasjonen Stortinget vedtok i juni i fjor var allerede god. Mange bønder fikk allerede mer kompensasjon enn de ville tjent dersom de hadde fortsatt driften. Jeg er enig i at kompensasjonen for oppdretterne skal være god og reell, og derfor har jeg også hele veien stemt for at en i tillegg bør kompensere ekstra de eventuelle oppdrettere som kommer uforholdsmessig dårlig ut. Men at nå hele opprinnelig kompensasjonsordning kastes over bord etter et halvt år, er hodeløst kaotisk av Stortinget, og et stort tap for pelsdyra.

Rev og mink er rovdyr. Det skiller dem fra alle andre dyr vi har i landbruket. For å kunne finne mat, for å kunne jakte, for å kunne overleve i naturen er dette arter som har utviklet instinkter og bevegelsestrang, nysgjerrighet og sosial atferd som er helt umulig å tilfredsstille i bur. Det er derfor dette vedtaket kommer, og i tillegg fordi vi har holdt dem i bur for noen helt unødvendige produkter som menneskene ikke trenger.


LES OGSÅ

Dyrevernalliansen mener nye runder om pelsdyrkompensasjonen er et svik mot dyrene


Det Stortinget vedtok i dag, er å bruke opp mot 1,2 milliarder kroner mer enn opprinnelig foreslått. Det er mye penger, like mye som hele økningen i støtten til bøndene i jordbruksoppgjøret i fjor, som går til 40 000 gårdsbruk, som tross alt driver med matproduksjon. De pengene kunne vi brukt på noe mer fornuftig, som for eksempel å bedre dyrevelferden i annet husdyrhold og styrke et distriktslandbruk hvor dyrene får være mer ute, hvor vi produserer mer vegetabilsk og vi bruker mer av norske ressurser. Eller vi kunne brukt dem på helt nødvendige klimatiltak, eller et bedre barnevern.

Da Stortinget vedtok forbud mot pelsdyravl i fjor, gjorde jeg det klart fra talerstolen at vi ikke er ute etter å straffe pelsoppdretterne. Dagens vedtak er på ingen måte en offentlig dom over norske oppdrettere av pelsdyr, sa jeg. De har drevet en næring som har vært lovlig – de fleste av dem helt sikkert med stor kjærlighet til dyrene og med stor innsats for å ivareta dyrene de har ansvar for. Også vi som kjemper mot pelsdyrnæringen og har gjort det i mange år, vet dette.

Det har aldri vært den enkelte oppdretter som har vært målskiven for kritikken vår. Det er politikerne som har ansvaret for hva slags næringer vi tillater i Norge. Det var politikerne som rundt 1980-tallet begynte å invitere og oppfordre folk til å starte med pelsdyroppdrett som sidenæring, i en tid da pels fortsatt var populært og ble sett på som et attraktivt luksusplagg som ga status, noe som overhodet ikke er tilfellet i dag.

Men dette er også en næring som har vært sterkt omdiskutert i over 15 år, og som har visst utmerket godt at de kunne få krav om avvikling mot seg fordi dyreholdet er i strid med Lov om dyrevelferd. De har til og med spesifikt blitt advart om det i 2002, at da fikk de 10 år på seg til å rydde opp i dårlig dyrevelferd. Det klarte ikke næringa.

Forbudet mot peldsyroppdrett er riktig og viktig. Flertallet i Norge har innsett at trange bur ikke kan ivareta disse dyrenes behov, og det tok Stortinget konsekvensen av i juli i fjor. Nå er dessverre seieren for dyrene truet igjen.


Denne kommentaren ble først skrevet på Une Bastholms Facebook-side, og er gjengitt med tillatelse.

- Annonse -