Foto/illustrasjon: Wikimedia Commons / Wikipedia.

Statens pensjonsfond utland (SPU), eller til vanlig kalt Oljefondet, fikk i 2019 en avkastning på 19,9 prosent, tilsvarende 1 692 milliarder kroner.

Dette er den høyeste kroneavkastningen i et enkeltår i fondets historie, og samtidig den nest beste avkastningen i prosent.

– 2019 har vært et svært godt år for fondet. Markedsverdien av fondet økte 1 832 milliarder kroner til 10 088 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette er den største verdistigningen i et enkelt år i fondets historie, sier Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank.

Aksjer gav 26 %

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 26,0 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 6,8 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 7,6 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,23 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

– 2019 har vært et historisk godt år, drevet av positiv aksjeavkastning i alle fondets hovedmarkeder og i samtlige aksjesektorer, sier leder i Norges Bank Investment Management Yngve Slyngstad.

Ber Oljefondet slutte å finansiere klimakrisa

Slyngstad opplyste på pressekonferansen torsdag at oljeaksjer har hatt null avkastning. Leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym kommentert dette på Twitter:

– Om det er er ingenting nå, så blir det ikke noe bedre framover. Oljefondet må helt ut av fossilt på litt sikt og slutte å finansiere klimakrisa.

Oljefondet utgjorde totalt 10 088 milliarder kroner per 31. desember 2019, hvorav 70,8 prosent var investert i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 26,5 prosent i rentepapirer.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Dette bidro til å øke fondets verdi med 127 milliarder kroner. Tilførselen fra den norske stat var 18 milliarder kroner for året som helhet.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?