Nyoppdaget art, Eurythenes plasticus. Foto: WWF-Tyskland.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

WWF Verdens naturfornd forteller i en pressemelding om oppdagelsen av en ny art i verdens dypeste dyphavsgrop, Marianergropen. 

Inne i dyrets kropp ble det funnet små biter av den vanlige husholdningsplasten PET. Arten tilhører krepsdyrfamilien og kan betegnes som en type tangloppe.

Det er et forskerteam ved Universitetet i Newcastle, ledet av marinbiolog Alan Jamieson, som gjorde funnet.

WWF: – Nå er det virkelig grunn til å gjøre noe

Arten har fått navnet Eurythenes plasticus for å advare mot de alvorlige konsekvensene plastforsøpling har for livet i havet. 

– Når vi finner igjen plastsøpla vår på et av verdens mest avsidesliggende områder, på 6900 meters dyp, inne i kroppen på en art vi ikke har oppdaget før, da er det virkelig grunn til å gjøre noe, sier Eirik Lindebjerg, leder for global politikk mot plast i havet i WWF Verdens naturfond.   

– Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet. Gradvis brytes denne plasten ned til mikroplast og nanoplast, som igjen kan bli tatt opp av dyr i havet. I dag finnes det 150 millioner tonn plast i havene våre. Dersom vi ikke gjør noe, vil dette fordoble seg i løpet av de neste ti årene. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Her fant forskerne PET-plast i den nye arten. Foto: WWF-Tyskland.

– Haster med å få på plass global avtale

Lindebjerg forteller at det nå jobbes intensivt for å få på plass en bindende global avtale for å stanse plastforsøplingen og stille hvert land til ansvar for sitt eget plastavfall. Norske myndigheter har tatt en ledende rolle i FN-arbeidet mot marin forsøpling, og har derfor et spesielt ansvar i utviklingen av en slik avtale.

– Funnet av en ny art med plast i seg bekrefter at det haster med å få på plass en global avtale. For å skåne havet og dyrene som lever der for plast, er vi nødt til å forhindre plasten i å havne i naturen i det hele tatt. Da trengs det tiltak på alle nivåer, sier Lindebjerg, som minner om at årets TV-aksjon i regi av WWF går til å forhindre plastforsøpling i området der denne arten lever, i Sørøst-Asia.

Håper myndigheter og bedrifter forstår alvoret

– En tredjedel av plasten som havner i havene våre, kommer fra denne regionen. Gjennom årets TV-aksjon skal vi bidra til at mer enn 900 000 mennesker i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia får mulighet til å sortere søppelet sitt, sier Lindebjerg.

Nå håper han at denne type funn kan bidra til å åpne folks øyne. 

– Det at denne nye arten nå får navn etter plasten den hadde i seg, kan forhåpentligvis bidra til at myndigheter og bedrifter forstår alvoret og iverksetter nødvendige tiltak, sier Lindebjerg.


 

- Annonse -