Leder i Naturvernforbundet og Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver, internasjonal klimapolitikk i WWF. Foto: Fartein Rudjord/NVF og Geir Barstein / WWF Verdens naturfond.
- Annonse -

Truls Gulowsen i Naturvernforbundet mener det ville bli en «game changer» hvis Norge sendte et slikt signal til andre oljeproduserende land.

Samme dag som FNs klimatoppmøte starter i Dubai, går 60 organisasjoner sammen om et krav om å stanse oljeleting på norsk sokkel.

– Skal vi nå klimamålene er det ikke rom for å lete etter mer olje og gass – noe sted. Derfor vil det ha en enorm betydning om Norge stanser alle nye letelisenser, sier forbundsleder Gulowsen, som er en av initiativtakerne bak kravet.

Også Amnesty Norge, Redd Barna, Mellomkirkelig Råd, WWF Verdens naturfond, Framtiden i våre hender, Besteforeldrenes klimaaksjon, Changemaker, Natur og ungdom og Spire stiller seg bak kravet.

– Norge ligger milevis unna å nå eget klimamål. Både EU og våre skandinaviske naboland ligger langt bedre an med sine klimaforpliktelser. Det er på høy tid at regjeringen legger en forpliktende plan for hvordan vi skal greie å omstille oss vekk fra olje og gass i tråd med menneskerettighetene, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

– Vil ha størst effekt

WWF Verdens naturfond, en annen av organisasjonene som står bak kravet, understreker at utfasing av fossil energi er et virkningsfullt tiltak. «Å få slutt på produksjon og bruk av all fossil energi og sikre omstilling til 100 prosent fornybar energi er den løsningen som vil ha størst effekt for å nå målene i Parisavtalen og forhindre de verste konsekvensene av klimaendringene», skriver organisasjonen.

– Vi har allerede somlet bort flere tiår ved å utsette klimatiltak som monner

Inga Fritzen Buan

Det blir vist til klimatoppmøtet i Egypt i fjor hvor mer enn 80 land, inkludert Norge, støttet forslaget om å fase ut all fossil energi. WWF vil bygge videre på dette initiativet.

– Verdens land må bruke klimatoppmøtet i Dubai til å enes om utfasing av all fossil energi, inkludert olje og gass, samt sette globale mål for energieffektivisering og økt utbygging av fornybar energi, slik at vi kommer i mål med energiomstillingen i god tid før 2050, sier Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver for internasjonal klimapolitikk i WWF Verdens naturfond.

Ansvaret til rike land

Rike land har ansvar for å dra lasset og nå nullutslipp allerede tidlig på 2040-tallet, mener WWF. Norge trenger ikke vente på slutterklæringen fra Dubai, er slutningen som dras.

– Vi har allerede somlet bort flere tiår ved å utsette klimatiltak som monner. Nå er det på tide å innse at vi ikke kan kvotekjøpe eller karbonlagre oss vekk fra å gjøre betydelige endringer i norsk petroleumspolitikk. Med all den kunnskapen vi nå har, er alt annet enn full stans i leting etter og utbygging av nye olje- og gassfelt å sette oljenæringen høyere enn vår felles framtid, sier Fritzen Buan.

(©NTB)


- Annonse -