Karoline Andaur, leder i WWF Norge, Martin Melvær, teamleder Bellona og Frode Pleym, leder i Greenpeace. Foto: WWF / Ingrid Hauge, Bellona / Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Uvanlig sterk reaksjon på den politiske enigheten om gruvedrift på havbunnen.

Her i landet er politikerne vant med å få kraftig tyn fra miljøorganisasjonene. Men når Norge nå blir et av de første landene i verden som åpner for gruvedrift på havbunnen, er reaksjonene voldsommere enn kanskje noen gang.  

I løpet av siste 24 timene snudde Høyre i saken, og støtter regjeringen i å åpne for leting etter havbunnsmineraler. Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre stiller seg nå bak leting.

– Dette er en katastrofe for havet. Norge åpner nå for irreversible inngrep i områder hvor naturen er helt ukjent. Det eneste Stortinget er redde for er at Kina skal utkonkurrere Norge, ikke konsekvensene for livet i havet. Det er uakseptabelt, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, i en pressemelding. 

Fullstendig anti-vitenskapelig og knusende for Norges omdømme som miljønasjon

Martin Sveinssønn Melvær i Bellona

Det er enighet om å åpne for leting og utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel, men spørsmålet om utvinning skal opp til behandling i Stortinget på nytt ved utdeling av utvinningslisenser. Men eventuelle lisensmottakere må regne med motstand.

– Greenpeace har vist at vi er klare for å konfrontere industrien, enten det er i Stillehavet eller i Arktis. Vi vil jobbe mot ethvert gruveprosjekt som kommer til Stortinget for behandling. Vi kommer ikke til å la Norge rasere den siste urørte naturen i våre farvann, sier Pleym.

Selv faglige innsigelser fra både Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet har ikke fått politikerne fra de fire partiene til å snu.

Høyre begrunner sitt standpunkt i en pressemelding:

«Dette gir kjente og forutsigbare rammer for næringsaktørene som skal delta i den nye næringen. Krav til miljø og miljøkartlegging i letefasen og myndighetenes ansvars presiseres i enigheten, der myndighetene i forkant av en eventuell utvinning skal lage et oppdatert og sammenstilt kunnskapsgrunnlag om virkninger for miljø».

FN-sjef for hav, og tidligere klima- og miljøminister fra Høyre, Vidar Helgesen, går på tvers av eget parti. Helgesen ønsker ikke leting etter havbunnsmineraler.

Norges omdømme ødelagt, mener WWF-leder

Marinbiolog Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond kaller det som har skjedd for en skandale.

– Forbanna flaut å være norsk havmann i dag, skriver han på X og siterer videre sin leder Karoline Andaur:

«Dette er den største skampletten i norsk havforvaltningshistorie i moderne tid, og spikeren i kista for Norges omdømme som en ansvarlig havnasjon«

Martin Sveinssønn Melvær i Bellona er like knallhard.

– Dette er fullstendig anti-vitenskapelig og knusende for Norges omdømme som miljønasjon. Bellona vil gjøre alt vi kan for å få stoppet dette, sier han på Bellonas nettsted.

– Avsporing

Bellona gjør det klart at havbunnsmineraler ikke er løsningen på den grønne omstillingen.

– Havbunnsmineraler er en ren avsporing og en distraksjon som forsinker klimakampen. Skal vi reelt håndtere miljøhensyn, vil disse mineralene kommer altfor, altfor sent. Det er tvert imot svært mye vi kan gjøre på land, hvis vi stiller strengere krav og utvikler gode løsninger på miljø, sier Sveinssønn Melvær, som er teamleder for materialer og industri i Bellona.

Frode Pleym påpeker at slike naturinngrep som det her kan bli snakk om vil skje i et helt ukjent område.

– Det er vår siste villmark. Vi vet ikke hvilke konsekvenser dette vil ha for økosystemene i havet, for truede arter som hval og sjøfugl, eller for fiskebestandene vi baserer vårt livsgrunnlag på, sier Pleym. 


- Annonse -
Vil du annonsere her?