Anniken Hauglie er ny leder i Norsk olje og gass

Hauglie tar over etter Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som rett etter nyttår ga beskjed om at han slutter i stillingen.

Anniken Hauglie er utdannet cand.polit fra Universitetet i Oslo og har hatt en rekke stillinger og verv innen politikk for Høyre, blant annet som byråd i Oslo og drøyt fire år som arbeids- og sosialminister i regjeringen Solberg.

– Olje- og gassindustrien er en viktig næring for Norge. Den har avgjørende betydning for inntekter til statskassen og vår velferd, for arbeidsplasser over hele landet og som driver for teknologi og forskning som er viktig for Norge. Næringen vil også være avgjørende for at vi skal nå våre klimamål, sier Hauglie på bransjeorganisajonens hjemmesider.

Som tidligere statsråd skal Karantenemnda avgjøre når Anniken Hauglie kan starte i stillingen.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?