Fotoelementer: Pixabay/MDG/Venstre

Prosjektet til bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass, #DenNyeOljen, får et etterspill i Stortinget.

Det skjer ved at MDGs representant Une Bastholm har rettet et spørsmål til Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Spørsmålet lyder:

«Gjennom prosjektet #DenNyeOljen har Norsk Olje og Gass invitert seg selv til skoler i hele Norge for å bidra til det de selv mener er en faktabasert samfunnsdebatt. Ifølge opplæringslovens § 9-6 har skoleeier plikt til å sørge for at elever “ikkje blir utsette for reklame (…) som i stor grad kan påverke holdningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa”.
Mener statsråden at prosjektet er et brudd på opplæringslovens § 9-6?»

«Åpenbar egeninteresse»

Bastholm begrunner spørsmålet sitt med at Norsk Olje og gass «har en åpenbar egeninteresse i at ungdom får et mer positivt syn på olje- og gassnæringen.»

Hun mener at organisasjonen har brukt lærdommen fra #DenNyeOljen-prosjektet til å utvikle målrettede råd for kommunikasjon til unge. Blant annet har de laget en strategi på fem steg, kalt «Tunnelmodellen», som skal få klimaengasjerte unge til «å heie på olje- og gassbransjen», skriver Bastholm.

«Faktabasert»

I en innledende beskrivelse av prosjektet tar Norsk Olje og Gass to ganger i bruk ordet «faktabasert». Et spørsmål som kan reises er hvorvidt dette kan tolkes som en påstand om at debatten rundt klima, og olje- og gassvirksomheten i Norge generelt ikke er faktabasert.

Slik skriver Norsk Olje og Gass om prosjektet:

«Prosjektet Den nye oljen ble startet for å engasjere dagens unge i en faktabasert samfunnsdebatt knyttet til energi, klima, teknologi og velferd. 

Bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass ansatte fem studenter for å reise landet rundt for å møte elever på videregående skoler, høgskoler og universitet. Ansikt til ansikt med unge fra hele Norge har de lyttet, lært, argumentert, diskutert og debattert. 

Gjennom deres arbeid med å faktabasere debatten rundt Norges fremtid har de oppnådd en unik innsikt i hvordan olje- og gassbransjens budskap oppfattes blant deres jevnaldrende, populært kalt morgendagens beslutningstagere.»

Statsråd Guri Melbys svar på spørsmålet fra Une Bastholm foreligger ennå ikke. Saken oppdateres når svaret kommer.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?