UKAS LEDER: FN-symboler og det norske flagget innebærer ingen motsetning hevder Transit magasin-redaktøren. Foto av Terje Karlsen: Eivind S. Oskarsson Bakgrunnsbilde: UN Photo/Loey Felipe.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

UKAS LEDER: Den siste uka har FNs bærekraftsmål plutselig fått svært mye omtale på sosiale medier. Årsaken er en pin som både kronprinsen, flere regjeringsmedlemmer, og mange andre, har på jakkeslaget.

FNs bærekraftsmål er 17 mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015. Fargene på det omstridte FN-merket skal symbolisere disse 17, angitt ved en ring bestående av 17 farger.

Det norske flagget må visstnok vike for denne FN-pinen, for kritikerne hevder det ikke er plass til to pins:

«Jeg skjønner ikke hvorfor norsk elite på død og liv skal bære FN-pinsen på jakkeslaget. Hva er galt med det norske flagget», skrev Vebjørn Selbekk på Twitter denne uka.

Og han utdyper overfor Nettavisen 5. mai:

«Vi har en regjering som har bedt oss om å gjennomføre de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig. Og veldig mange nordmenn kjenner dette på kroppen», sier Selbekk. Og han sier videre: «Det er det felles samlende symbolet, som vi har kjempet en fem år lang krig under, som vi er innmari stolt over. Snart er det 8. mai og vi kan feire 75 år siden vi ble befridd fra det nazistiske tyranniet.»

For et godt eksempel du henter fram, Selbekk! La meg forklare:

Jeg publiserer denne lederen 8.mai. For presis 75 år siden i dag jublet hele den norske nasjonen for frigjøringen. Andre verdenskrig var over. De norske flaggene vaiet rødt hvitt og blått. En markeringsdag som hele Norge stolt har markert siden, hvor vi også minnes de som mistet livet i kampen mot nazistene.

En måned senere møttes en gruppe land i San Francisco i USA, for å danne organisasjonen De forente nasjoner – FN. 24. oktober 1945 underskrev 51 land, inkludert Norge, FN-pakten. Etter to store kriger i Europa på kort tid mente disse medlemslandene at ny verdenskrig måtte avverges, gjennom internasjonalt samarbeid mellom nasjonene i FN. For å sikre nasjonene måtte man altså ha en overnasjonal overbygning.

FN-pakten er en traktat som ikke bare beskriver hvordan man skal arbeide for å sikre fred mellom stater, men også jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden og sikre alle mennesker de samme rettighetene, i følge Store Norske Leksikon.

Koronaepidemien er en nasjonal krise. Koronaepidemien er også en internasjonal krise.

For 75 år samlet 51 nasjoner seg til å finne fredelige løsninger på globale utfordringer. Foran FN-bygget i New York vaier alle verdens flagg, alle nasjoner er representert.

Det norske flagget henger også der. Sammen med FN-flagget. Dette er ingen motsetning, Selbekk.


Søsteravisene Naturpress og Transit magasin har felles lederartikkel, hver uke. Denne teksten er skrevet av Terje Karlsen, redaktør for Transit magasin.

- Annonse -